Publicado o Informe da Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas CAE 2011

Data: 
11/06/2013

 

O Observatorio da Administración Electrónica (OBSAE), dependente do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ven de publicar unha nova edición do informe CAE, que monitoriza a evolución dos indicadores da Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas.
O informe está organizado en diferentes áreas de estudo, que recollen datos sobre o nivel de implantación das TIC nas administracións autonómicas e na xestión dos recursos públicos. A nivel estatal, a Xunta de Galicia sitúase entre as administracións cunha maior cobertura de servizos de e-goberno, tanto na xestión de procedementos como na interoperabilidade e a participación cidadá mediante o uso das TIC.
Administración electrónica
Galicia acada o máximo nivel de implantación dos servizos en liña á cidadanía para o pago de impostos sobre transmisións patrimoniais e sobre sucesións, ofertas de emprego público, solicitude de cita previa e de tarxetas sanitarias. O proceso de inscrición e matrícula nos centros públicos segue sendo a asignatura pendente, ao non habilitarse este servizo dun xeito telemático.
Os indicadores da administración electrónica no ámbito da organización interna destacan a posibilidade de consulta das nóminas, dos expedientes administrativos e a información dos cursos de formación por parte dos empregados públicos.
Ademais, Galicia é unha das oito comunidades que permiten na súa web a utilización de diferentes certificados electrónicos: Certificados persoais, certificados de persoa xurídica e certificados de dispositivo. Todos eles necesarios para a cobertura total no uso da sinatura dixital.
Goberno aberto
O informe CAE destaca que están habilitados todos os mecanismos electrónicos de participación cidadá en Galicia, relacionados coa realización de enquisas en liña, foros, listaxes de correo e mensaxería instantánea. 
A posibilidade de contactar a través do correo electrónico cos membros do goberno e altos cargos da Xunta de Galicia é unha realidade. Actualmente pode trasladarse calquera suxestión ou queixa por vía telemática, facilitando a comunicación en liña entre a cidadanía e os responsables da xestión dos recursos públicos.
O uso de ferramentas web 2.0 e a presenza nas redes sociais están cada vez máis consolidadas como novas canles de comunicación coa cidadanía. Pola contra, as experiencias de voto electrónico só foron realizadas en dúas Comunidades Autónomas.
Finalmente, o informe achega unha relación da normativa aplicable nos últimos anos en Galicia para o desenvolvemento da Administración Electrónica. Así, no ano 2011 aparecen a regulamentación da edición electrónica do Diario Oficial de Galicia (DOG) e o uso da tarxeta de identificación dos empregados públicos.

Pode consultarse o informe completo na seguinte ligazón.