Tecnoloxías dixitais avanzadas nas empresas

A actividade estatística 4102-02AE06 consiste na difusión estatística de indicadores sobre as tecnoloxías da información nas empresas de Galicia que utiliza como fonte de datos a Enquisa sobre uso de TIC e comercio electrónico nas empresas que realiza o INE anualmente. Este organismo facilita a AMTEGA as tabulacións de resultados coas desagregacións para as empresas con sede ou actividade en Galicia grazas a un acordo de colaboración co IGE.

Pódese consultar a metodoloxía da "Enquisa sobre o uso das TIC E comercio electrónico nas empresas" nesta ligazón.