Observatorio

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga) é un órgano asesor para a valoración da evolución da sociedade da información, a modernización administrativa e a administración electrónica nas institucións públicas de Galicia, e para a participación e a colaboración coas distintas Administracións públicas.