Os galegos e galegas de 16 a 34 anos superan a media estatal no uso de internet e do comercio electrónico

Data: 
30/11/2022
  • Cómpre destacar o crecemento no acceso á rede das persoas de entre 64 e 74 anos, que supera o 70%, e crece o dobre que a media estatal no último ano
  • Galicia ocupa a sétima posición na concertación e citas sanitarias por internet e supera en dous puntos a media estatal no emprego da banca online
  • Crece o uso das canles dixitais coa Administración, que empregaron o 83,8% dos internautas galegos e galegas  no último ano.
  • O 33,7% de galegos e galegas xa utilizar dispositivos ou servizos de domótica do fogar, principalmente altofalantes e alarmas ou dispositivos de seguridade

A totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregan Internet e superan a media estatal no uso habitual da rede  e nas compras online.  O incremento máis significativo no último ano rexistrouse no colectivo de persoas con máis dificultades de acceso á tecnoloxía. Os usuarios e usuarias de internet de entre 65 aos 74 acadaron o 70,5% en Galicia, tras subir nos últimos 12 meses un 8,5% o dobre que a media estatal (+4,2%). 

O 98,3% dos nenos e nenas galegos de 10 a 15 anos empregan o ordenador e sitúanse á cabeza no uso deste equipamento TIC no ranking por Comunidades Autónomas, 5,2 puntos por riba da media estatal. O 95,6% destes nenos e nenas usaron internet nos últimos 3 meses, tamén por riba da media estatal. Son parte dos datos publicados hoxe polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2022, que constata os bos resultados dos indicadores de uso das TIC entre os máis novos.

Son datos da Enquisa e uso TIC nos fogares 2022 do INE, analizados polo  Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). 

Uso das TIC: comercio electrónico, e-saúde e Banca dixital

En canto ás compras a través da Rede. Un 50,5% da poboación galega adquiriu algún produto ou servizo a través de Internet nos últimos tres meses pero no tramo de idade dos 16 aos 34 anos supérase á media do estado en máis de 5 puntos porcentuais xa que o 68,8% de galegos e galegas de 16 a 24 mercaron por internet nos últimos tres meses, e o 78,3% dos 25 aos 34 anos.

As actividades máis realizadas nos tres últimos meses están relacionadas coa comunicación, realizadas polo 90,8% da poboación galega de 16 a 74 años; Recibir ou enviar correos electrónicos (77,5%) ou ler noticias, xornais ou revistas de actualidade online (76,0%).

Respecto á saúde, cabe destacar a elevada porcentaxe de uso de servizos online como concertar unha cita cun médico a través dunha páxina web ou dunha app de móbil, que acada unha porcentaxe de 55,3%, ocupando a  sétima posición no ranking por CC.AA. Galicia ocupa esa mesma posición no Acceso a arquivos persoais de saúde (38,7%)

Cabe salientar especialmente que o 71,9% dos galegos e galegas utilizan a banca por Internet (incluída a banca móbil), superando a media estatal (69,6%) en 2,3 puntos e ocupando novamente a sétima posición no ranking por CC.AA.

Interacción coas Administracións Públicas a través de Internet

O 83,8% dos internautas de 16 a 74 empregaron algunha páxina web ou apps das Administracións Públicas nos 12 últimos meses por motivos particulares. Isto supón un incremento de 18,5% puntos respecto a 2021,  fronte ao 15,5% da media estatal.

Entre os trámites máis frecuentes, o 68,9% descargou algún formulario oficial, superando a media estatal (67%). Un 24,5% accedeu a información de bases de datos ou rexistros públicos (rex. catastrais, de empresas…), sendo a terceira  Comunidade Autónoma que máis xestiona por Internet estas consultas. 

A Internet das cousas

Do total de internautas galegos de 16 a 74 anos, o 33,7% utilizaron dispositivos ou servizos de domótica no fogar. En concreto, o 21% empregou asistentes virtuais en forma de altofalante intelixente ou de App (como Alexa, Google Home, Siri, Cortana,...); o 15,2% electrodomésticos conectados, o 11,2% sistemas para a administración de enerxía para o fogar (luces, enchufes, termostatos,...) e o 6,7% sistemas de alarma/seguridade do fogar (fechaduras, cámaras, detectores de fumes,...).