O uso de internet crece nun ano un 21% entre as persoas de Galicia de 65 a 74 anos

Data: 
15/11/2021
  • O 100% dos galegos de 16 a 34 anos empregan internet, por riba da media estatal
  • Galicia reduce a distancia coa media estatal nos principais indicadores, segundo os datos do INE
  • A contratación de internet supera o 93,5% en todos os concellos de máis de 10.000 habitantes
  • O incremento máis destacado na contratación de Internet prodúcese nos concellos de menos de 10.000 habitantes, que superan a barreira do 90%
  • O 52,5% da poboación galega comprou a través de Internet nos últimos tres meses, o que supón un crecemento do 11,2% nun ano, fronte ao 2,6 da media estatal
  • No último ano, practicamente se triplicaron as compras en liña entre as persoas de 65 a 74 anos
  • A xestión en liña coas administracións crece 5 puntos nun ano, é a opción elixida polo 70% dos galegos
  • O 92,6% dos nenos/as galegos de 6 a 15 anos conviven en fogares que dispoñen dos medios suficientes (Internet, equipamento informático,...) para asistir actividades online

Galicia crece en todos os indicadores de uso das TIC e reduce a distancia coa media estatal. Destaca especialmente o crecemento de uso e contratación entre os colectivos de persoas de máis idade e nos municipios de menos habitantes. 

Segundo os datos publicados hoxe polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2021, o 90,2% dos galegos usa internet, rexistrando a menor diferencia coa media estatal do rexistro histórico. Por idades, o 100% dos galegos de 16 a 34 anos empregan internet, por riba da media estatal, e o crecemento máis importante rexistrouse no tramo de idade de 65 a 75 anos cun 21% fronte ao 5,2% de crecemento estatal, o que permite reducir a fenda en preto de 8 puntos neste franxa.

Ademais, segundo a análise realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), máis do 93% dos fogares galegos teñen servizo de internet contratado, unha porcentaxe que se mantén en todos os concellos de máis de 10.000 habitantes e que nos concellos de máis de 100.000 xa supera o 95%. O crecemento máis desatacado prodúcese nos municipios con menos de 10.000 habitantes, que por primeira vez superan a barreira do 90% de fogares con internet contratado.

Respecto ao equipamento, o 78,7% dos fogares galegos contan con algún tipo de ordenador, experimentando un crecemento do 9,2% no último ano fronte ao incremento do 2,8% da media estatal.

Comercio electrónico

O 52,5% da poboación galega mercou a través de internet nos últimos tres meses, un crecemento do 11,2% respecto ao ano anterior fronte ao crecemento do 2,6% que experimenta a media estatal. Este pulo ao comercio electrónico localízase especialmente nas persoas de máis idade, xa que crece un 43,2% no tramos de 55 a 64 anos e case se triplica no de 65 a 74 anos.

Os datos do INE constatan que as compras a través de Internet superan o 68% entre as persoas de 16 a 34 anos e acadan o seu valor máis elevado entre as persoas de 35 a 44 anos cun 73,7%.

Administración dixital

Con respecto aos indicadores de administración electrónica, un 70,7% dos internautas galegos comunicáronse coas Administracións a través de Internet, experimentando un crecemento do 7,6% no último ano. Cabe salientar que un 56,8% é un usuario avanzado no ámbito da administración dixital e envía formularios cumprimentados a través de Internet.

Tele Escola. Nenos de 6 a 15 anos

Tele Escola é un módulo novo incorporado polo INE nesta edición. Este concepto refírese á asistencia a clase ou realización doutro tipo de actividades docentes, a través de Internet (de forma total ou parcial), impartidas por parte dos profesores habituais do seu centro educativo e referidas ao curso académico (neste caso 2020/2021) mediante o uso de medios e sistemas informáticos, telemáticos e de telecomunicación desde un lugar diferente á escola.

O 92,6% dos nenos/as galegos de 6 a 15 anos conviven en fogares que dispoñen dos medios ou recursos suficientes (Internet, equipamento informático,...) que farían posible a asistencia a clases ou actividades de Tele Escola.
 
O 44,8% dos nenos/as galegos de 6 a 15 realizaron ou asistiron a clases ou actividades en liña de forma total ou parcial no tres últimos meses. Pola súa banda, o 46,9% non asistiu a estas clases aínda tendo recursos no fogar, xa que non eran obrigatorias ou non se impartían no seu curso académico 20/21.