Internet facilita o emprendemento e a posta en marcha de “startups”

Data: 
24/07/2013

IE Business School presenta o “Mapa do emprendemento en España”, elaborado a partir dunha mostra de máis de 2.000 proxectos presentados na Startup Competition 2013. http://www.spain-startup.com/startup-competition-2013/
Entre as principais conclusións do estudo identifícase que Internet é o sector de actividade cun maior número de emprendedores, debido ao volume dos novos modelos de negocio na Rede e ás facilidades na comercialización dos servizos web.

 
 

 

Pode consultarse o mapa na seguinte ligazón:
http://www.spain-startup.com/media/estudio_mapa_del_empendimiento.pdf