Oito de cada dez empresas galegas empregan software libre, 10 puntos máis que hai un ano

Data: 
30/05/2015

Oito de cada dez empresas de Galicia con 10 ou máis empregados empregan software libre, o que supón un crecemento de 10,6 puntos porcentuais respecto ao ano anterior. Por primeira vez o uso de software libre nas empresas sitúase no mesmo nivel que nas empresas do sector TIC galego onde o  empregan o 84,7%. No que respecta ás empresas con menos de 10 empregados, algo máis da metade usan software libre, o que supón un incremento de 6,9 puntos respecto do ano anterior.
Son datos recollidos nos informes sobre o nivel de implantación do “Software Libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia” e do “Software Libre nas empresas informáticas de Galicia” correspondentes ao ano 2014 elaborados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, (Amtega).
Tipoloxía de software empregado
O maior incremento do uso do software libre focalízase principalmente nos servidores. Rexístrase un incremento de 6,6 puntos porcentuais no uso do Sistemas Operativos Libres nos servidores acompañado dun descenso de 10,5 puntos porcentuais no uso de Sistemas Operativos Privativos. Por primeira vez a porcentaxe de empresas TIC con servidores que usan sistemas operativos libres nos servidores é superior ás que os empregan privativos.
Salientar que un 17,2% das microempresas galegas empregan tamén Sistemas Operativos con licenza libre, duplicándose esta porcentaxe nas grandes empresas con actividade en Galicia (35,1%).
Os programas libres con maior implantación nas empresas galegas son os navegadores de internet e as aplicacións ofimáticas, cun 80,2% e 58,2% respectivamente no caso das empresas de máis de 10 empregados e un 46,2% e 34,8% respectivamente no caso das microempresas.
No caso das empresas informáticas, os aplicativos máis utilizados son os navegadores de internet (66,1%), as suites ofimáticas (59,5%) e os xestores de correo (48,7%).
As empresas informáticas galegas como provedoras de solucións TIC
Un 60,7% das empresas informáticas galegas que se dedican á venda de produtos de software, ofrecen solucións de Software Libre aos seus clientes, case 10 puntos máis que no ano 2013.
O produto libre máis ofrecido continúa a ser o software para E-commerce, onde case 8 de cada 10 empresas que venden produtos de comercio electrónico fano con software libre, sendo ademais moi superior á oferta en software privativo. Isto mesmo ocorre coas solucións de e-learning, de xestión de contidos de portais e páxinas web e servidores web..
O software libre, un nicho de mercado para o sector TIC galego
As empresas informáticas galegas perciben o software libre como un posible nicho de mercado e máis da metade consideran que o Software Libre aumentará no mercado no futuro, presentando unha perspectiva lixeiramente máis optimista que o ano anterior (aumenta do 51,4% a un 55,1%)
Entre as empresas informáticas que aínda non ofertan produtos de Software Libre, un 10,7% delas afirma que, antes de dous anos, ofertarán este tipo de software.
Motivos para non usar Software Libre e accións demandadas para promovelo
Os principais motivos esgrimidos polas empresas que non usan aínda Software Libre varía en función do sector e do tamaño, pasando polo descoñecemento de solucións e a falta de referencias sobre produtos libres aducidos polas microempresas ata as dúbidas sobre a migración a Software Libre que indican as empresas de 10 e máis traballadores. No caso das empresas informáticas os principais motivos son a falta de provedores ou soporte, a complexidade do cambio e a falta de formación.
As principais actuacións demandadas polas empresas para incentivar o uso do Software Libre, aparte de axudas ou subvencións, son a potenciación de demostracións de funcionamento dos produtos de software libre e a formación aos usuarios.
A Amtega, dentro do Plan de Acción de Software Libre, reforzará durante o 2015 as actuacións de fomento do Software Libre no sector empresarial para atender estas demandas. Así destacar que se incorporarán ao Centro Demostrador TIC Virtual dúas novas solucións libres que as pemes galegas poderán probar de balde.  Esta medida  complementarase coa elaboración de material formativo multimedia e continuarase coa oferta de demostracións e formación en Software Libre no CDTIC así como co asesoramento particularizado ás pemes sobre solucións libres adecuadas ás súas necesidades.
Todos os informes e documentos do OSIMGA distribúense libremente na Rede baixo licenza Creative Commons e están dispoñibles na web do Observatorio.
Para accer aos informes
O software libre nas empresas de Galicia. Ano 2014
O software libre nas empresas TIC de Galicia. Ano 2014