Propios

Informes e documentos elaborados polo Observatorio clasificados por áreas temáticas. Ademais, pode acceder aos informes sobre a situación do software libre por entidades así como aos distintos estudos e observacións temáticas que edita o OSIMGA.