Buscador

O informe elaborado estuda a implantación das TIC e o comercio electrónico nas empresas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

O informe elaborado estuda a implantación das TIC e o comercio electrónico nas empresas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Esta enquisa ten, como principal obxectivo, analizar a implantación, o uso das TIC e do comercio electrónico no sector empresarial. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.686 enquisas ás empresas galegas.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Esta enquisa ten, como principal obxectivo, analizar a implantación, o uso das TIC e do comercio electrónico no sector empresarial. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.000 enquisas ás empresas galegas.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007

Esta enquisa ten, como principal obxectivo, analizar a implantación, o uso das TIC e do comercio electrónico no sector empresarial. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.325 enquisas ás empresas galegas.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2010
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos obtidos dunha enquisa realizada entre as empresas galegas do sector.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos obtidos dunha enquisa realizada entre as empresas galegas do sector.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Informe elaborado por el OSIMGA, con datos obtenidos de una encuesta realizada entre las empresas gallegas del sector .

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Informe elaborado por el OSIMGA, con datos obtenidos de una encuesta realizada entre las empresas gallegas del sector .

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014