Buscador

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2023
 • A porcentaxe de matriculados en carreiras STEM no Sistema Universitario Galego incrementouse un 3,6 % en dous anos 
 • Os titulados nestes estudos que optan por traballar fóra da Comunidade diminúe en máis de 4 puntos 
 • Preto do 80% das persoas tituladas na área STEM seguen a traballar en Galicia aos cinco anos de finalizar os seus estudos e máis dun 90% volvería a cursar a mesma carreira
Tipo de contido: Novas
 • O emprego no sector TIC en Galicia medrou un 5,1% no último ano, acadando os 21.803 traballadores en 2022
 • Galicia conta con 3.020 empresas tecnolóxicas, que representan o 4,5% do total a nivel estatal 
 • O valor engadido bruto do sector TIC galego supera os 1.740 millóns de euros e roza o 3% do PIB galego
 • O 40,1% das empresas TIC desenvolveron actividades de I+D+i durante os 3 últimos anos e destas, o 76,3% obtivo resultados comercializables
Tipo de contido: Novas

Informe baseado nos resultados da enquisa ao sector TIC de Galicia que realiza anualmente OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2023
 • Empregan solucións de IA preto do 15% das empresas deste segmento, 3 puntos por riba do conxunto do Estado 
 • A porcentaxe de microempresas que utilizan esta tecnoloxía é do 4,6%, a mesma que a media española
 • O 11,4% das grandes empresas con sede en Galicia empregan Big Data, 2 puntos máis que en 2021
 • O 20% das empresas galegas de 10 ou máis persoas empregadas contrata especialistas tecnolóxicos, superando á media estatal, que se sitúa no 17%
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2023
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2023
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2023