Buscador

 • A porcentaxe poboación con este nivel de habilidades dixitais incrementouse nun ano en  preto dun 22%, fronte ao 13,9% do crecemento estatal
 • O 72,5% de galegos acada o nivel avanzado en competencias dixitais en actividades relacionadas coa información
 • As competencias dixitais para a comunicación online son as que máis están a medrar entre a cidadanía galega
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
 • O 90,6% das empresas TIC galegas emprega software libre, que aumentou a súa presenza un 3,9% nos últimos catro anos
 • O uso do software libre supera ao privativo no caso das aplicacións de “Xestión de contidos web” e nas “Aplicacións para a formación“
 • Os produtos de software libre máis ofertados son: Servidor web, Xestión de contidos de portais e Software de escritorio
 • Un 46,8% das empresas TIC que vende produtos no campo da Big Data, oferta solucións libres desta tecnoloxía disruptiva
Tipo de contido: Novas
 • O 100% dos galegos de 16 a 34 anos empregan internet, por riba da media estatal
 • Galicia reduce a distancia coa media estatal nos principais indicadores, segundo os datos do INE
 • A contratación de internet supera o 93,5% en todos os concellos de máis de 10.000 habitantes
 • O incremento máis destacado na contratación de Internet prodúcese nos concellos de menos de 10.000 habitantes, que superan a barreira do 90%
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
Tipo de contido: Simplenews newsletter
 • Galicia rexistrou en 2020 un 87,8% de usuarias de internet e un 87,5% de usuarios
 • O uso da de internet entre as mulleres galegas supera, tamén a media da Unión Europea
 • A proporción de mulleres que compran a través da rede tamén creceu en 6,2 puntos porcentuais no último ano, ata acadar o 57,1%

 

Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2022