Buscador

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
Tipo de contido: Simplenews newsletter
  • O aumento do teletraballo e do investimento en dixitalización traduciuse nun incremento do emprego no conxunto do sector TIC dun 1,9 por cento 
  • O Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia destaca que o teletraballo no sector creceu un 91,5 por cento
  • No primeiro ano da pandemia aumentou a demanda de produtos de software, os servizos web e os equipamentos móbiles e de comunicación
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
  • O Hipersector TIC galego conta con 24.393 persoas empregadas afiliadas á Seguridade Social, un 0,2% máis que o ano anterior.
  • As empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 95 millóns de euros
  • O 22,4% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores realizaron algún tipo de actividade innovadora
Tipo de contido: Novas
  • En 2020, máis do 99 por cento das persoas de entre 16 e 34 anos e o 98,3% de entre 35 e 44 declaran que usaron internet nos últimos tres meses
  • O uso de internet en Galicia igualouse coa media europea no período 2017-2020, cun crecemento dun 11,9%, fronte ao 7,3% da UE e o 10,2% de España
  • Nove de cada dez fogares galegos teñen contratado internet, e a contratación de velocidades de máis de 100 Mbps triplicouse no período 2017-2020
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Simplenews newsletter
Tipo de contido: Simplenews newsletter