Buscador

 • Case tres de cada catro galegos de 16 a 34 anos mercan bens ou servizos na Rede
 • Máis do 97% dos menores de 34 anos empregan as redes sociais, superando en case 27 puntos ás persoas de 35 anos a 74 anos
 • A práctica totalidade dos fogares galegos onde residen nenos en idade escolar ten contratado Internet, máis de 17 puntos que os fogares sen nenos de 3 a 16 anos
 • Os mozos e mozas son máis confiados na Rede, pero tamén adoptan máis precaucións
Tipo de contido: Novas

Sistema de indicadores

Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia publicado en decembro de 2019:

Tipo de contido: Simplenews newsletter
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
 • A porcentaxe de mulleres no conxunto do Hipersector TIC galego mantense en cifras similares ás do ano pasado cun 33,4% de traballadoras
 • O número de mulleres incrementouse no último ano un 2,9%, fronte ao 5,2% de incremento no caso dos varóns
 • No sector tecnolóxico a fenda de xénero é máis acusada cunha porcentaxe de traballadoras do 31,1%
 • As mulleres galegas contan cunha maior representatividade no sector dos contidos, onde representan o 41,5% dos traballadores
Tipo de contido: Novas
 • No último ano os fogares que dispoñen de velocidades de máis de 100 Mbps incrementáronse en máis dun  81%
 • Mellora a converxencia territorial, cun crecemento de 10 puntos na contratación  nos núcleos de menos de 5.000 habitantes, o que os sitúa no 79% de fogares con internet
 • Aumenta preto dun 7% a porcentaxe de galegos que usa internet, que acada o 85,6%
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
Tipo de contido: Simplenews newsletter