Buscador

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos obtidos dunha enquisa realizada entre as empresas galegas do sector TIC.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018

Informe executivo elaborado polo OSIMGA, que resume os principais datos do Diagnóstico das empresas TIC galegas no 2018.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018
  • A Amtega publica hoxe a “Enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia. Edición 2018, elaborada polo Osimga”
  • O sector TIC galego segue crecendo e no último ano acadou as 2.579 empresas e os 16.866 traballadores, as cifras máis altas dos últimos cinco anos
  • O volume de negocio das empresas TIC galegas supera os 2.600 millóns de euros no ano 2017, un 4,8% máis que no ano 2016
Tipo de contido: Novas

Táboa de indicadores do Sector TIC nas empresas. Edición 2018

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018

Documento elaborado polo OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018
  • Crecen preto dun 4% no último ano e sitúanse a máis de 17 puntos de distancia dos fogares onde non residen nenos de 3 a 16 anos
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Simplenews newsletter
  • Os datos do INE publicados hoxe sinalan que preto do 85% dos fogares con internet optan pola conexión móbil de banda larga, superando a media estatal
  • O 95,3% dos nenos/as galegos de 10 a 15 anos empregan internet, situando á Comunidade no cuarto posto na comparativa autonómica
  • O uso da Rede entre os galegos de entre 65 e 74 anos medra máis dun 8,6% respecto a 2017
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018