Buscador

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 412 enquisas a empresas.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2010

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 450 enquisas telefónicas asistidas por ordenador.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006
Tipo de contido: Páxina sección

O informe de Empresas TIC elaborado polo OSIMGA no ano 2012 achega datos actualizados sobre a formación nas empresas do sector en Galicia. Os principais resultados amosan un incremento nas accións formativas e, concretamente, na utilización do e-learning como método para a formación do persoal das empresas.

O 39,9% das empresas TIC galegas levou a cabo accións formativas en TIC no ano 2012, o que supón 8,2 puntos porcentuais máis que no ano 2010. Nelas, tres de cada catro traballadores, o 75,4%, recibiron formación específica en TIC. 

Tipo de contido: Novas

O Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) publica unha guía sobre as vantaxes do cloud computing para as entidades locais. O obxectivo desta primeira publicación do ano 2013 é abordar unha das solucións TIC para reducir os custos e mellorar a produtividade das administracións locais, nun contexto de dificultades económicas e recesión.

Tipo de contido: Novas

O estudo “La Sociedad de la Información en España 2012” publicado pola Fundación Telefónica mostra a realidade dixital de Galicia, os principais indicadores da Sociedade da Información e os proxectos desenvolvidos pola Xunta de Galicia no marco da Axenda Dixital 2014.gal

Tipo de contido: Novas