Buscador

 • En tres anos as diferencias no uso de internet entre galegos e galegas reducíronse un 80% e sitúanse na media da Unión Europea
 • Entre as mulleres cun nivel formativo secundario ou superior, o emprego de internet é igual ou superior ao dos homes
 • Atendendo á idade ata os 64 anos, as mulleres superan ou igualan aos homes o acceso á rede 
 • Tres de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos máis que os homes neste tramo de idade
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2020
 • Un 91,4% dos concellos con sede electrónica conta co servizo de notificacións electrónicas fronte ao 47,1% que se rexistraba no ano 2017
 • O 87% dos concellos galegos contan cun portal de transparencia, amosando un crecemento de 24,8 puntos porcentuais respecto ao ano 2017
 • Nos concellos máis grandes esta vía de comunicación está presente no 100% das corporacións
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
 • Así se recolle no Estudo Empresas TIC sobre a Sociedade de Información que reflicte que o sector conta en Galicia con 18.984 empregados
 • No 2020 a implantación do telebraballo incrementouse en máis dun 90% no sector 
 • Máis dun terzo das empresas TIC galegas levaron a cabo actividades de I+D+i durante os 3 últimos años das que máis do 68,3% obtivo resultados comercializables
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2021
 • O gasto en TIC das empresas galegas superou os 457 millóns de euros, un 11,7% máis que no exercicio anterior.
 • Máis da metade das microempresas galegas (54,3%) ten contratada unha velocidade de conexión a Internet de máis 100 Mbps, cun incremento do 93,2% no último ano.  No caso das empresas de 10 e máis empregados/as, o crecemento na contratación desta velocidade foi do 41,2%
 • Aumentou un 78,7% o número de microempresas que venderon a través de Internet.
Tipo de contido: Novas