Buscador

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2019
Tipo de contido: Simplenews newsletter
 • A Comunidade conta con 24.338 empregados/as afiliados á Seguridade Social nas actividades TIC e Contidos, un 4,4% máis que no ano anterior
 • O número de empresas do Hipersector rexistra un crecemento dun 5,5%, superior á media estatal
 • As empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 111 millóns de euros, medrando especialmente o sector Contidos
 • O 19,7% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores realizaron algún tipo de actividade innovadora.
Tipo de contido: Novas
 • A contratación deste servizo entre as  empresas de menos de 10 empregados  en Galicia roza o 80% e sitúase no oitavo posto entre as Comunidades autónomas
 • Preto dun 30% deste segmento empresarial dispón de páxina web, situándose no quinto lugar entre as Comunidades Autónomas
 • As pemes e grandes empresas rexistran un incremento do 60% na contratación de conexións de máis de 100Mbps e ocupan o segundo lugar na interacción coas administracións a través de internet
Tipo de contido: Novas
 • Só no último ano máis de 34.400 fogares da Comunidade optaron por contratar este servizo
 • O crecemento máis importante rexístrase nos concellos máis pequenos, de menos de 10.000 habitantes nos que a contratación crece preto dun 9% 
 • Tamén continúa incrementándose o uso de internet no tramo de idade dos 65 aos 74 anos, onde o uso da Rede sube un 17,5% respecto ao ano anterior 
 • A totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregaron Internet nos últimos tres meses e superan a media estatal 
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2020
 • A directora da Amtega fixo balance dos cinco anos da Axenda Dixital 2020 no pleno do Observatorio da Sociedade da información
 • Estase a ultimar o proceso de elaboración da Estratexia Galicia Dixital 2030, no que participaron axentes, institucións e entidades públicas e privadas así como un panel de expertos académicos das tres universidades galegas
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2020
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2020
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2020