Buscador

Tipo de contido: Páxina sección

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga) é un órgano asesor para a valoración da evolución da sociedade da información, a modernización administrativa e a administración electrónica nas institucións públicas de Galicia, e para a participación e a colaboración coas distintas Administracións públicas.

Tipo de contido: Páxina sección

Propiedade intelectual

  • A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.gal.
  • Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración autonómica de Galicia.
  • Con estas páxinas preténdese fomentar o acceso da cidadanía á información relativa ás iniciativas e servizos da Xunta de Galicia, para facilitar así as súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma.

 Cláusula de exención de responsabilidade

Tipo de contido: Páxina sección
Tipo de contido: Páxina sección
Tipo de contido: Páxina sección
Tipo de contido: Páxina sección

Selección actualizada dos estudos e os informes de referencia sobre o desenvolvemento da sociedade da información e a Administración electrónica. 

    Tipo de contido: Páxina sección

    Recursos, ferramentas e servizos de utilidade para acceder á información do Observatorio.

    Tipo de contido: Páxina sección

    Informes e documentos elaborados polo Observatorio clasificados por áreas temáticas. Ademais, pode acceder aos informes sobre a situación do software libre por entidades así como aos distintos estudos e observacións temáticas que edita o OSIMGA.

    Tipo de contido: Páxina sección