Buscador

A Xunta de Galicia está desenvolvendo diversas actuacións, enmarcadas na Axenda Dixital de Galicia 2014.gal, co obxectivo firme de garantir a capacitación dixital de toda a cidadanía, en especial dos colectivos máis afectados pola fenda dixital. No estudo analízanse os principais indicadores que definen as diferenzas de xénero no uso e acceso ás TIC.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Informe elaborado con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora do 8 de marzo e para axudar a reducir a fenda dixital de xénero.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

O informe elaborado parte dunha enquisa realizada a máis de cincocentos autónomos co obxectivo de analizar a implantación da sociedade da información, o uso das TIC e o comercio electrónico.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Colabora: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia, Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011

Colaboran: Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG), Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG)

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2009