Buscador

 • O emprego no sector TIC en Galicia medrou un 5,1% no último ano, acadando os 21.803 traballadores en 2022
 • Galicia conta con 3.020 empresas tecnolóxicas, que representan o 4,5% do total a nivel estatal 
 • O valor engadido bruto do sector TIC galego supera os 1.740 millóns de euros e roza o 3% do PIB galego
 • O 40,1% das empresas TIC desenvolveron actividades de I+D+i durante os 3 últimos anos e destas, o 76,3% obtivo resultados comercializables
Tipo de contido: Novas
 • Empregan solucións de IA preto do 15% das empresas deste segmento, 3 puntos por riba do conxunto do Estado 
 • A porcentaxe de microempresas que utilizan esta tecnoloxía é do 4,6%, a mesma que a media española
 • O 11,4% das grandes empresas con sede en Galicia empregan Big Data, 2 puntos máis que en 2021
 • O 20% das empresas galegas de 10 ou máis persoas empregadas contrata especialistas tecnolóxicos, superando á media estatal, que se sitúa no 17%
Tipo de contido: Novas
 • Son os novos informes que publicará o OSIMGA ao longo desta anualidade
 • O director da Axencia para a Modernización tecnolóxica presidiu esta semana o pleno anual do Observatorio, no que se deu a coñecer o seu plan de traballo 2023
 • Ademais, o organismo contará con novas ferramentas dixitais e audiovisuais de consulta e difusión de datos
Tipo de contido: Novas
 • A velocidade de conexión supera os 100 Mbps no 45,4% dos fogares galegos con internet, o que significou un aumento do 51,3% no último ano.
 • Máis de 1,75 millóns de persoas de entre 16 e 74 anos utilizaron Internet nos últimos 3 meses, unha suba de 68.052 internautas nos últimos catro anos
 • O 83,8% da poboación que precisou facer xestións administrativas fíxoo por internet
 • O 60,7% das persoas compraron por Internet, o que implica un crecemento do 16,7% dende 2019
Tipo de contido: Novas
 • No tramo de idade de 10 a 15 anos o acceso a internet supera o 97% 
 • O acceso ao teléfono móbil sitúase en torno ao 19% entre nenos e nenas de 5 a 9 anos e roza o 70% no tramo de 10 a 15 anos
 • Preto do 88% dos rapaces e rapazas galegas de 5 a 15 anos empregan tablets e ordenadores
 • Os fogares con estudantes en idades escolar superan en máis de 20 puntos ao resto en equipamento equipamento tecnolóxico
Tipo de contido: Novas