Buscador

 • Son os novos informes que publicará o OSIMGA ao longo desta anualidade
 • O director da Axencia para a Modernización tecnolóxica presidiu esta semana o pleno anual do Observatorio, no que se deu a coñecer o seu plan de traballo 2023
 • Ademais, o organismo contará con novas ferramentas dixitais e audiovisuais de consulta e difusión de datos
Tipo de contido: Novas
 • A velocidade de conexión supera os 100 Mbps no 45,4% dos fogares galegos con internet, o que significou un aumento do 51,3% no último ano.
 • Máis de 1,75 millóns de persoas de entre 16 e 74 anos utilizaron Internet nos últimos 3 meses, unha suba de 68.052 internautas nos últimos catro anos
 • O 83,8% da poboación que precisou facer xestións administrativas fíxoo por internet
 • O 60,7% das persoas compraron por Internet, o que implica un crecemento do 16,7% dende 2019
Tipo de contido: Novas
 • No tramo de idade de 10 a 15 anos o acceso a internet supera o 97% 
 • O acceso ao teléfono móbil sitúase en torno ao 19% entre nenos e nenas de 5 a 9 anos e roza o 70% no tramo de 10 a 15 anos
 • Preto do 88% dos rapaces e rapazas galegas de 5 a 15 anos empregan tablets e ordenadores
 • Os fogares con estudantes en idades escolar superan en máis de 20 puntos ao resto en equipamento equipamento tecnolóxico
Tipo de contido: Novas
 • Entre 2021 e 2022 rexistrouse un incremento de internautas deste tramo de idade superior ao 15%, o máis elevado nese período de tempo
 • Ademais, seis de cada dez persoas de 65 a 74 anos usan internet en Galicia 
 • A mensaxería instantánea é empregada por preto do 94% dos internautas de entre 65 a 74 anos e por máis dun 89% dos maiores de 74 anos
 • Máis do 45% das persoas maiores de 65 anos que utilizan internet fan xestións online coas administracións públicas 
Tipo de contido: Novas
 • Nos dous últimos anos, Galicia creceu 2,5 puntos neste indicador, fronte aos 2 puntos do conxunto do estado.
 • Máis do 92% dos galegos e galegas emprega internet e o 51% realiza compras online
 • O 76,9% dos galegos utilizan a banca por Internet, cinco puntos máis que o ano anterior  
 • O 83,5% dos internautas de 16 a 74 empregaron algunha páxina web ou apps das administracións públicas nos 12 últimos meses por motivos particulares, superando así a media estatal en medio punto
Tipo de contido: Novas
 • O 99,5% de axudas e subvencións tamén poden solicitarse por vía electrónica
 • En 2022 realizáronse máis de 1,3 millóns de presentacións na sede electrónica
 • Aumentan en máis de 250.000 os usuarios activos de Chave 365, ata un total 1.478.302 a finais de 2022
 • A porcentaxe de entradas electrónicas no sistema de rexistro da Xunta superou o 86%
 • A plataforma de interoperabilidade Pasaxe!, que evita a presentación de documentos, rexistrou máis de 16 millóns de consultas
Tipo de contido: Novas
 • O 89,1% das mulleres galegas declara usar internet, fronte ao 89,5% dos homes, que só as superan de xeito significativo a partir dos 65 anos
 • As mulleres son tamén as que máis usan internet en formularios e tramitacións on-line da Administración electrónica, así como para participar en redes sociais, educación e actividades relacionadas coa saúde
 • A fenda de xénero aínda é detectable no caso de actividades relacionadas co software, como instalalo, descargalo, configuralo ou transferir arquivos
Tipo de contido: Novas
 • Un informe publicado polo Observartorio da sociedade da información e comunicación de Galicia (OSIMGA) destaca que a metade das empresas TIC oferta bens ou servizos ao seus clientes en software libre
 • O uso deste tipo de programacións supera ás privativas no caso dos navegadores de internet, xestión de contidos web, aplicacións de desenvolvemento de software, aplicacións de deseño gráfico e para a formación
Tipo de contido: Novas
 • O Observatorio da Sociedade da Información e Modernización publica o seu informe anual sobre “O estado da Ciberseguridade en Galicia”
 • Máis do 70% das persoas consultadas asegura ter coñecementos sobre a información que comparte en internet e un 42% denega permisos para usar datos con fins publicitarios
 • Un 5% das empresas de menos de 10 persoas empregadas tivo algún ciberincidente e a porcentaxe elévase ao 16% no caso das empresas de maior tamaño
Tipo de contido: Novas

Creamos unha nova sección na web OSIMGA.GAL onde se irán colgando vídeos explicativos dos resultados dos informes realizados polo Observatorio. Presentarán datos destacados das estatísticas e informes da sociedade dixital que se vaian publicando. A sección está accesible dende o menú principal de OSIMGA.GAL ou na seguinte ligazón.

Tipo de contido: Novas