Buscador

 • Galicia supera a media europea de competencias dixitais nas cinco dimensións que se miden e reduce a distancia coa media estatal en todas no último ano
 • O 84,7% dos galegos de 16 a 74 anos posúen competencias dixitais básicas ou avanzadas en materia de información, máis de 4 puntos por riba da media europea
 • As capacidades dixitais relacionadas coa comunicación e colaboración son as máis estendidas entre a poboación galega cun 88,6%, 2,6 puntos por riba da media europea (86%)
Tipo de contido: Novas
 • O uso de software libre entre as empresas galegas de 10 ou máis empregados/as supera a media estatal en máis de dous puntos, o que sitúa a Galicia na sexta posición entre as Comunidades Autónomas.
 • No ano 2021, crece o uso do software libre nas microempresas de 0 a 9 empregados/as ata o 66,4%, o que supón un aumento do 10,7% respecto ao ano 2018. 
 • As microempresas reducen a súa distancia coa media española no uso de software libre, xa que estaban a case 5 puntos en 2018 e sitúanse a menos de 1 punto en 2021.
Tipo de contido: Novas
 • As empresas de 10 ou máis empregados de Galicia son quintas a nivel estatal no uso da IA e as cuartas con máis especialistas neste ámbito
 • As empresas galegas de menos de 10 persoas empregadas seguen a superar a media estatal no uso de medios sociais e dispoñibilidade de páxina web
 • O tecido empresarial galego é líder no uso do software libre co 86,7%, superando en 4,5 puntos a media estatal
Tipo de contido: Novas
 • Cómpre destacar o crecemento no acceso á rede das persoas de entre 64 e 74 anos, que supera o 70%, e crece o dobre que a media estatal no último ano
 • Galicia ocupa a sétima posición na concertación e citas sanitarias por internet e supera en dous puntos a media estatal no emprego da banca online
 • Crece o uso das canles dixitais coa Administración, que empregaron o 83,8% dos internautas galegos e galegas  no último ano.
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de municipios con este servizo, esencial na dixitalización da administración dixital, incrementouse en preto dun 23% en catro anos
 • 0 94,7% dos concellos galegos contan cun portal de transparencia, preto dun 9% máis que en 2019
 • No ano 2021  o teletraballo estaba presente en preto do 70% dos concellos da Comunidade
Tipo de contido: Novas
 • Os galegos de 16 a 34 anos superan a media estatal no uso habitual da rede e nas compras online
 • Galicia ocupa a sétima posición na concertación de citas sanitarias por internet e supera en dous puntos a media estatal no emprego da banca online
 • Crece o uso das canles dixitais coa Administración, que empregaron o 83,8 % dos internautas galegos no último ano
Tipo de contido: Novas
 • Os datos do IGE analizados polo Observatorio da Información e a Modernización de Galicia indican que o emprego feminino medrou en 2022 un 5,5%, fronte ao 5% no caso dos homes
 • En Galicia non existe fenda de xénero en canto ao uso de dispositivos electrónicos e internet, xa que en ambos casos a porcentaxe de mulleres usuarias é superior á dos homes
 • Cerca dun 70% das persoas que obtiveron a acreditación de competencias dixitais nas aulas CeMIT foron mulleres
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de matriculados en carreiras STEM no Sistema Universitario Galego incrementouse un 3,6 % en dous anos 
 • Os titulados nestes estudos que optan por traballar fóra da Comunidade diminúe en máis de 4 puntos 
 • Preto do 80% das persoas tituladas na área STEM seguen a traballar en Galicia aos cinco anos de finalizar os seus estudos e máis dun 90% volvería a cursar a mesma carreira
Tipo de contido: Novas
 • O emprego no sector TIC en Galicia medrou un 5,1% no último ano, acadando os 21.803 traballadores en 2022
 • Galicia conta con 3.020 empresas tecnolóxicas, que representan o 4,5% do total a nivel estatal 
 • O valor engadido bruto do sector TIC galego supera os 1.740 millóns de euros e roza o 3% do PIB galego
 • O 40,1% das empresas TIC desenvolveron actividades de I+D+i durante os 3 últimos anos e destas, o 76,3% obtivo resultados comercializables
Tipo de contido: Novas
 • Empregan solucións de IA preto do 15% das empresas deste segmento, 3 puntos por riba do conxunto do Estado 
 • A porcentaxe de microempresas que utilizan esta tecnoloxía é do 4,6%, a mesma que a media española
 • O 11,4% das grandes empresas con sede en Galicia empregan Big Data, 2 puntos máis que en 2021
 • O 20% das empresas galegas de 10 ou máis persoas empregadas contrata especialistas tecnolóxicos, superando á media estatal, que se sitúa no 17%
Tipo de contido: Novas