Buscador

A Comisión Europea publica un catálogo que inclúe os proxectos TIC financiados nos seguintes sectores:
1. Igualdade e benestar
2. Eficiencia enerxética e recursos sostibles
3. Transportes e mobilidade
4. Servizos públicos e administracións
5. Seguridade
Esta relación, que recolle máis de 40 proxectos TIC, pode ser de interese para o sector de cara a vindeiras convocatorias europeas e como referencia para o desenvolvemento de novos produtos e servizos innovadores.

Tipo de contido: Novas

O ONTSI elaborou conxuntamente con FUNDETEC o informe "e-Pyme 12: Análisis sectorial de la implantación de las TIC en la pyme española" en virtude do convenio entre ambas entidades.

Tipo de contido: Novas

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) analiza os indicadores TIC por sectores de actividade segundo a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), coa finalidade de ofrecer información estratéxica ás empresas usuarias do Centro Demostrador TIC de Galicia (CDTIC) e ao conxunto das empresas galegas do sector TIC. Os datos achegados para realizar esta análise sectorial forman parte do informe "A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia" publicado polo OSIMGA, correspondente ao ano 2012.

Tipo de contido: Novas

O día 25 de abril celebramos o "Día Internacional das Rapazas nas TIC" (Girls in ICT), promovido e coordenado pola ITU (International Telecommunications Union).

Tipo de contido: Novas

O European Market Observatory for fisheries and aquaculture product (EUMOFA) ofrecerá datos actualizados en Internet sobre o volume, prezos e valor dos produtos do mar ao longo de toda a cadea de produción e comercialización, dende que chegan a porto ata que son comercializados nos postos de venda dos mercados.
EUMOFA nace co obxectivo de fomentar o uso sostible dos recursos mariños no ámbito económico, social e medioambiental. Neste senso, mostraranse as tendencias e as boas prácticas no mercado pesqueiro en tempo real e con información fiable.

Tipo de contido: Novas

A Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) recoñece que a falta de confianza en determinados servizos “cloud computing” constitúe o principal obstáculo para a contratación. A seguridade e as garantías da protección de datos “na nube” son factores condicionantes na toma de decisións dos usuarios, das empresas e das administracións públicas.

Tipo de contido: Novas

A Plataforma ePSI para a reutilización da información achega o ranking de países da Comisión Europea en función do nivel de reutilización da información do sector público (RISP).

Tipo de contido: Novas

A Unión Internacional de Telecomunicacións (UIT) e o Grupo de Colaboración das Nacións Unidas para a Seguridade Viaria (UNRSC) consideran que a distracción dos condutores, motivada polo tecleo e envío de mensaxes de texto ou a interacción cos  sistemas de navegación e comunicación nos vehículos, figuran entre os principais factores causantes de mortes e lesiones no tráfico por estrada.

Tipo de contido: Novas

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, e o director xeral do Instituto Galego de Estatística (IGE), José Antonio Campo, presentaron hoxe os resultados do “Diagnóstico sobre a Sociedade da Información nos fogares galegos”. O estudo, realizado polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Amtega analiza a evolución da penetración das TIC en Galicia entre os anos 2008 e 2012.

Tipo de contido: Novas

o Ranking de Universidades en Solftware Libre (RuSL), elaborado polo Portal Programas, mostra o compromiso das tres universidades galegas coa difusión do software libre a través de 67 indicadores clave.
A Universidade da Coruña (UDC) sitúase na terceira posición nun total de 72 universidades analizadas no conxunto do Estado. Destaca fundamentalmente nos indicadores relacionados coa divulgación do software libre e o seu uso a nivel institucional.
Pode verse o resultado da UDC na seguinte ligazón:

Tipo de contido: Novas