Buscador

O informe amplía os datos incluidos no informe xeral de "A Sociedade da Información nos fogares galegos", publicado en maio polo OSIMGA, baseado en máis de 8.000 entrevistas nos fogares galegos realizado polo OSIMGA e o IGE, co estudo que proporciona o nivel máis alto de detalle do ámbito territorial de Galicia. Ademais, este informe inclúe a información do INE sobre a conexión móbil a Internet e os últimos datos publicados pola Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) sobre as infraestruturas de telecomunicacións e a penetración da banda larga nas comunidades autónomas.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

A Xunta de Galicia está desenvolvendo diversas actuacións, enmarcadas na Axenda Dixital de Galicia 2014.gal, co obxectivo firme de garantir a capacitación dixital de toda a cidadanía, en especial dos colectivos máis afectados pola fenda dixital. No estudo analízanse os principais indicadores que definen as diferenzas de xénero no uso e acceso ás TIC.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Informe elaborado con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora do 8 de marzo e para axudar a reducir a fenda dixital de xénero.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

O informe elaborado parte dunha enquisa realizada a máis de cincocentos autónomos co obxectivo de analizar a implantación da sociedade da información, o uso das TIC e o comercio electrónico.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Colabora: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia, Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011

Colaboran: Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (CPEIG), Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG)

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011