Buscador

Informe elaborado por el OSIMGA, con datos obtenidos de una encuesta realizada entre las empresas gallegas del sector .

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos obtidos dunha enquisa realizada entre as empresas galegas do sector.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos proporcionados polo IGE, procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Estudo específico das empresas do sector estratéxico das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. O traballo de campo para a realización deste estudo contemplou 445 empresas galegas do sector asociado á sociedade da información.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos proporcionados polo IGE, procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2010

Estudo específico das empresas do sector estratéxico das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. O traballo de campo para a realización deste estudo contemplou a totalidade das empresas galegas do sector asociado á sociedade da información.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008

Estudo específico das empresas do sector estratéxico das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. O traballo de campo para a realización deste estudo contemplou a totalidade das empresas galegas do sector asociado á sociedade da información.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007

Estudo específico das empresas do sector estratéxico das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. O traballo de campo para a realización deste estudo contemplou 412 empresas galegas do sector asociado á sociedade da información.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2010

Documento elaborado polo OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017