Buscador

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nos concellos de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 179 enquisas en liña.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2010

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nos concellos de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 100 enquisas telefónicas asistidas por ordenador.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006

Informe elaborado en base a unha enquisa a empresas informáticas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Informe elaborado en base a unha enquisa a empresas informáticas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Informe elaborado en base a unha enquisa a empresas informáticas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

Informe elaborado en base a unha enquisa a empresas informáticas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Informe elaborado en base a unha enquisa a empresas informáticas de Galicia.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012