Buscador

A análise realizada polo OSIMGA, a partir dos resultados da enquisa “O uso das TIC e do comercio electrónico nas empresas 2012/2013” publicado polo Instituto Nacional de Estatística (INE), achega os últimos datos sobre as tendencias no uso das redes sociais e das solucións “Cloud” nas empresas de Galicia.
Un 25,6% das empresas galegas de 10 e máis traballadores con conexión a Internet utilizan algún tipo de rede social, fronte ao 29,1% da media estatal.

Tipo de contido: Novas

A Confederación de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII) publica o informe “Empleabilidad 2013”, na procura de fortalecer os vínculos entre a formación académica e a incorporación ao mercado laboral dos estudantes das enxeñarías informáticas das Escolas e Facultades de Universidades do conxunto do Estado.

Tipo de contido: Novas

Os últimos estudos publicados pola Interactive Advertising Bureau (IAB) e a Online Business School (OBS) inciden na expansión da actividade comercial a través de Internet por parte da cidadanía.

Tipo de contido: Novas

Os datos do “Informe Económico e Sectorial 2012”, publicado pola Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), confirman que o incremento na facturación dos servizos de banda larga móbil non permitiu compensar as fortes caídas de ingresos no resto de servizos do sector no conxunto do Estado.

Tipo de contido: Novas

A Fundación Orange publica, coa colaboración de Capgemini Consulting, un informe sobre o “Uso das redes sociais nas Comunidades Autónomas”, que analiza a presenza e o posicionamento das institucións autonómicas nas redes sociais.
 O uso das redes sociais como canle de comunicación institucional é un feito cada vez máis xeneralizado e favorece a transparencia e a comunicación coa cidadanía. A Fundación Orange estima que o 95% das Comunidades Autónomas teñen presenza, a través dun perfil institucional, nalgunha rede social.

Tipo de contido: Novas

O informe anual “A Sociedade en Rede 2012” publicado polo ONTSI achega os principais indicadores TIC a nivel mundial, europeo, estatal e autonómico, con especial énfase nos datos correspondentes á Sociedade da Información nos fogares e nas empresas facilitados polo INE, correspondentes ao ano 2012.
A extensión da banda larga móbil a nivel internacional consolídase como elemento dinamizador das telecomunicacións, en sintonía coa información facilitada esta semana pola CMT para o conxunto do Estado.

Tipo de contido: Novas

A Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) ven de publicar o informe anual da penetración de servizos finais e infraestruturas de telecomunicacións, un informe que presenta, ademais, os datos por provincias e CCAA referidos a telefonía fixa, telefonía móbil de contrato e banda larga, diferenciando neste caso as tecnoloxías utilizadas, par de cobre ou fibra óptica.

Tipo de contido: Novas

A semana pasada presentouse pola Comisión do Mercado das Telecomunicacións o Informe sobre Comunidades Autónomas e provincias do ano 2012, preséntanse a continucación os principais datos de telefonía fixa e móbil referidos a Galicia.
Telefonía fixa
O uso da telefonía fixa está a sufrir unha diminución en toda España, un -1.6% de media, unha tendencia que se mantén dende o ano 2008. Mais a baixada no caso de Galicia é moito maior, case o 3% no último ano.

Tipo de contido: Novas

A CMT destaca o cambio de tendencia na evolución das liñas móbiles no mercado das telecomunicacións a nivel estatal. Despois de dez meses consecutivos de descensos, a telefonía móbil suma 31.326 altas favorecida pola contratación de novas liñas de pospago e a portabilidade cara as OMV, que xa concentran unha cota de mercado do 11,1%.

 

Tipo de contido: Novas

A páxina web da Axenda Dixital para España recolle os seguintes plans específicos que establecen os obxectivos europeos para os anos 2015 e 2020: 

Tipo de contido: Novas