Buscador

 • O 100% dos galegos de 16 a 34 anos empregan internet, por riba da media estatal
 • Galicia reduce a distancia coa media estatal nos principais indicadores, segundo os datos do INE
 • A contratación de internet supera o 93,5% en todos os concellos de máis de 10.000 habitantes
 • O incremento máis destacado na contratación de Internet prodúcese nos concellos de menos de 10.000 habitantes, que superan a barreira do 90%
Tipo de contido: Novas
 • Galicia rexistrou en 2020 un 87,8% de usuarias de internet e un 87,5% de usuarios
 • O uso da de internet entre as mulleres galegas supera, tamén a media da Unión Europea
 • A proporción de mulleres que compran a través da rede tamén creceu en 6,2 puntos porcentuais no último ano, ata acadar o 57,1%

 

Tipo de contido: Novas
 • Un 43,06% das empresas galegas que empregan especialistas en tecnoloxía contratan a mulleres con esta formación
 • A inserción laboral das mulleres no mercado laboral STEM en Galicia é dun 83,9% e supera lixeiramente á porcentaxe que se rexistra entre os homes
 • A porcentaxe de tituladas nas especialidades tecnolóxicas segue a ser moi inferior á de titulados
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de persoas ocupadas no sector creceu un  7,2% no último ano, acadando os 20.740 empregados
 • Galicia conta con 2.961 empresas TIC, un 2,2% máis que en 2020, o que a sitúa quinta no ranking estatal por número de empresas tecnolóxicas
 • O valor engadido bruto (VEB) do sector TIC galego supera aos 1.700 millóns de euros e supón o 2,69% do PIB galego
 • A aplicación de tecnoloxías disruptivas incrementouse significativamente nas empresas galegas no último ano
Tipo de contido: Novas
 • Galicia avanza ata o sexto lugar entre as Comunidades Autónomas con máis proporción de persoas con habilidades básicas ou avanzadas entre a poboación que manexa internet
 • O 35,1% da poboación galega de 16 a 74 anos tiña competencias dixitais avanzadas no 2021
 • Unicamente o 1,4% da poboación Galega non tiña habilidades dixitais en 2021, un punto menos que a media española. Galicia ocupa o segundo lugar entre as Comunidades do Estado con menor porcentaxe de poboación sen habilidades dixitais.
Tipo de contido: Novas
 • En 2021 o tecido empresarial galego destinou 545 millóns de euros á tecnoloxía, 88 millóns de euros máis que no ano anterior
 • Preto dun 22% das empresas galegas con 10 ou máis empregados/as contan con perfís dixitais entre o seu persoal e, destas empresas, o 52,3% emprega mulleres especialistas TIC
 • Galicia supera a media estatal no uso da Intelixencia Artificial, tanto no tramo das empresas de 10 ou máis empregados/as como nas microempresas 
Tipo de contido: Novas
 • O número de empresas  do Hipersector acada as  3.919 cun crecemento do 2,3% no último ano.
 • A suba de emprego no Hipersector TIC ven encabezada polo emprego feminino, cun forte incremento, do 6,9%.
 • Crece un 10,5% o Valor Engadido Bruto do Hipersector TIC en Galicia impulsado tanto polo sector contidos coma polo sector tecnolóxico
 • O 22,5% das empresas galegas de 10 ou máis empregados realizan actividades de I+D 
Tipo de contido: Novas
 • O uso da Intelixencia Artificial das empresas de 10 ou máis persoas empregadas acada o 10,2%, e supera a media estatal (8,3%) en case dous puntos porcentuais
 • Máis do 21% das empresas TIC galegas utiliza ou incorpora Intelixencia artificial aos seus produtos ou servizos
 • O 26,4% das empresas galegas de 10 ou máis persoas empregadas de Galicia emprega IoT
 • O IOT é a tecnoloxía disruptiva con máis presenza no sector TIC de Galicia (34,2%).
Tipo de contido: Novas
 • O portátil é o tipo de ordenador con máis presenza nos fogares galegos. Un 62% dos fogares dispón de portátil, un 43,5% de PDA ou tablet e un 30,6% de ordenador de sobremesa.
 • O 92,2% dos fogares galegos contan con Internet contratado, o que supón un incremento do 2,1% respecto ao ano 2020.
 • A velocidade de conexión a Internet de máis de 100 Mbps está presente no 30% dos fogares galegos, cun crecemento do 10,3% no último ano e o 69,7% ten dunha velocidade superior aos 30 Mbps
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe ascende a preto do 99% na franxa de idade de 10 a 15 anos 
 • A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia publica hoxe o informe “Rapaciñ@s dixitais”
 • Máis do 90% de rapaciñ@s accederon algunha vez a internet e o 88,7% fíxoo nos tres últimos meses, un 2,5% máis que en 2020.
 • O 78,5% de rapaciñ@s de 10 a 15 anos navegan por internet polo menos 5 días á semana
Tipo de contido: Novas