Buscador

 • O gasto en TIC das empresas galegas superou os 457 millóns de euros, un 11,7% máis que no exercicio anterior.
 • Máis da metade das microempresas galegas (54,3%) ten contratada unha velocidade de conexión a Internet de máis 100 Mbps, cun incremento do 93,2% no último ano.  No caso das empresas de 10 e máis empregados/as, o crecemento na contratación desta velocidade foi do 41,2%
 • Aumentou un 78,7% o número de microempresas que venderon a través de Internet.
Tipo de contido: Novas
 • O aumento do teletraballo e do investimento en dixitalización traduciuse nun incremento do emprego no conxunto do sector TIC dun 1,9 por cento 
 • O Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia destaca que o teletraballo no sector creceu un 91,5 por cento
 • No primeiro ano da pandemia aumentou a demanda de produtos de software, os servizos web e os equipamentos móbiles e de comunicación
Tipo de contido: Novas
 • O Hipersector TIC galego conta con 24.393 persoas empregadas afiliadas á Seguridade Social, un 0,2% máis que o ano anterior.
 • As empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 95 millóns de euros
 • O 22,4% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores realizaron algún tipo de actividade innovadora
Tipo de contido: Novas
 • En 2020, máis do 99 por cento das persoas de entre 16 e 34 anos e o 98,3% de entre 35 e 44 declaran que usaron internet nos últimos tres meses
 • O uso de internet en Galicia igualouse coa media europea no período 2017-2020, cun crecemento dun 11,9%, fronte ao 7,3% da UE e o 10,2% de España
 • Nove de cada dez fogares galegos teñen contratado internet, e a contratación de velocidades de máis de 100 Mbps triplicouse no período 2017-2020
Tipo de contido: Novas
 • No ano 2019, preto de 13.000 alumnos/as estaban matriculados en carreiras STEM, un 21,3% do total do alumnado no Sistema Universitario de Galicia.
 • O 83,6% das persoas tituladas en áreas STEM en Galicia incorporouse ao mercado laboral nos dous anos seguintes ao rematar os seus estudos universitarios. 
Tipo de contido: Novas
 • Os programas Mática, Girl SteAm e Faladoiros en Mancomún, teñen como obxectivo difundir información entre nenas e mozas e presentar experiencias de éxito de mulleres no sector TIC
 • Os campamentos de Mática, que xa comezaron a súa actividade este ano, teñen como obxectivo crear unha comunidade de mozas de entre 12 e 18 anos interesadas nas tecnoloxías
Tipo de contido: Novas
 • A directora da Amtega, Mar Pereira, presentou hoxe o balance do período 2015-2020 da Axenda Dixital de Galicia 2020 no pleno do Observatorio da Sociedade da Información de Galicia (Osimga)
 • O investimento no impulso da dixitalización galega achegouse aos 1.600 millóns de euros nos cinco anos de vixencia da Axenda
Tipo de contido: Novas
 • Galicia ocupa a segunda posición estatal en empresas que contratan especialistas en Intelixencia Artificial e a novena en especialistas en Ciberseguridade
 • Preto do 24% das empresas de 10 ou máis asalariados emprega IoT, o 9,4% analizou Big Data e un 7,2 aplica Intelixencia Artificial 
 • As empresas galegas ocupan a sexta posición  no uso do teletraballo
 • Dúas de cada tres empresas de 10 ou máis asalariados teñen conexión a Internet de máis de 100 Mbps 
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe poboación con este nivel de habilidades dixitais incrementouse nun ano en  preto dun 22%, fronte ao 13,9% do crecemento estatal
 • O 72,5% de galegos acada o nivel avanzado en competencias dixitais en actividades relacionadas coa información
 • As competencias dixitais para a comunicación online son as que máis están a medrar entre a cidadanía galega
Tipo de contido: Novas
 • O 90,6% das empresas TIC galegas emprega software libre, que aumentou a súa presenza un 3,9% nos últimos catro anos
 • O uso do software libre supera ao privativo no caso das aplicacións de “Xestión de contidos web” e nas “Aplicacións para a formación“
 • Os produtos de software libre máis ofertados son: Servidor web, Xestión de contidos de portais e Software de escritorio
 • Un 46,8% das empresas TIC que vende produtos no campo da Big Data, oferta solucións libres desta tecnoloxía disruptiva
Tipo de contido: Novas