Buscador

 • En 2017 as empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 105 millóns de euros fronte aos 50,7 millóns de euros rexistrados en 2013
 • O número de empresas do Hipersector TIC en Galicia rexistrou un crecemento sostido desde o ano 2013 de case un 10%
 • A  Comunidade conta, a día de hoxe, con máis de 23.300 empregados e 3.474 empresas TIC e de contidos rexistradas
Tipo de contido: Novas
 • En 2018 o número de mulleres que se incorporaron ao Hipersector TIC incrementouse en 354 empregos fronte aos 981 novos postos ocupados por homes
 • A maior presenza de traballadoras está no sector dos contidos que aglutina a preto do 42% das mulleres, mentres que no sector TIC a porcentaxe de emprego feminino está por debaixo do 32%
 • Máis do 26% dos traballadores do sector TIC son homes que contan cunha titulación tecnolóxica fronte ao 7% de mulleres coa mesma formación académica
Tipo de contido: Novas
 • A Amtega publica hoxe o informe “A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia 2018”, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información
 • O tecido empresarial galego gastou en tecnoloxía 364 millóns de euros en 2017, 162 millóns de euros máis que o ano anterior
 • Este crecemento rexistrouse tanto na compra de produtos TIC, software como na contratación de servizos e consultaría tecnolóxicos
Tipo de contido: Novas
 • No segmento empresarial de 10 ou máis traballadores o uso do software libre elévase ao  87% das empresas, o que sitúa a Galicia na quinta posición do ranking estatal por diante de Madrid, Cataluña e País Vasco
 • O sector servizos é o que máis emprega aplicacións libres, independentemente do tamaño das empresas
 • Nove de cada dez empresas informáticas galegas emprega Software Libre
Tipo de contido: Novas
 • A directora da Amtega fixo hoxe balance dos catro anos da Axenda Dixital 2020 no pleno do Observatorio da Sociedade da información
 • Abordouse o lanzamento do proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030, na que participarán a cidadanía, as empresas e as administracións
 • Tamén se avanzaron as liñas do Plan de Traballo do Osimga para 2019, que elaborará un novo informe  sobre a traxectoria profesional dos egresados STEM nas tres universidades galegas
Tipo de contido: Novas
 • Entre 2015 e 2018 Galicia rexistrou un incremento dun 20% na porcentaxe de vivendas que contratan o acceso á rede, o dobre que o conxunto do Estado
 • O crecemento máis importante rexístrase nos núcleos de menos de 5.000 habitantes que creceron máis de 15 puntos en tres anos
 • Aumenta, tamén, a porcentaxe de galegos que usa internet, que se sitúa no 80%, 10 puntos máis que no 2015
Tipo de contido: Novas
 • É o maior crecemento rexistrado desde 2016 e reduce a diferencia coa media estatal a 2,6 puntos
 • O maior incremento prodúcese nos núcleos de menos de 10.000 habitantes, nos que, por primeira vez, supérase a porcentaxe do 80% de fogares conectados
 • En canto ao uso da rede, medra 15 puntos na franxa de idade entre os 55 e os 64
 • Nas vilas de entre 20.000 e 100.000 habitantes a media galega supera á estatal na contratación a Internet e de banda larga
Tipo de contido: Novas
 • O 93,5% das empresas de 10 ou máis traballadores e o 74,1% das microempresas xestiona online coas administracións
 • Galicia ocupa a primeira posición do Estado no indicador de empresas de 10 ou máis traballadores con conexións contratadas de máis de 100 Mbps
 • As empresas galegas de máis de dez traballadores lideran o ranking nacional no uso de Cloud Computing e Big Data
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de fogares con servizo de banda larga supera o 76% nos concellos de menos de 10.000 habitantes
Tipo de contido: Novas
 • Preto do 23% das empresas de 10 ou máis traballadores da Comunidade venderon na rede fronte ao 20,4% do mesmo tramo empresarial do conxunto do Estado
 • Máis do 44% destas empresas galegas venden en países da Unión Europea
 • As empresas galegas superan a media estatal no uso de redes sociais
 • O gasto en TIC do tecido empresarial galego foi de 408 millóns de euros, 44 millóns máis que respecto ao exercicio anterior
Tipo de contido: Novas