Buscador

 • O uso de Internet no tramo de idade entre os 65 e os 74 anos crece máis dun 45% respecto a 2016
 • Sete de cada dez nenos galegos dispoñen de teléfono móbil e máis do 47% dos fogares galegos dispón dunha tablet
 • Un 32,1% da poboación galega realizou compras online, un 5,6% máis que o ano pasado
 • A práctica totalidade dos mozos galegos de 16 a 24 anos empregan Internet, 2 puntos por riba da media estatal
 • Nos concellos de entre 50.000 e 100.000 habitantes, a porcentaxe de vivendas con conexión de banda larga contratada sitúase no 95,8%
Tipo de contido: Novas
 • As empresas do sector facturaron máis de 2.500 millóns de euros en 2016, un 2,8% máis que o ano anterior
 • O sector tecnolóxico galego emprega a máis de 16.098 traballadores, cun incremento do 2,6% no último ano
 • Máis da metade das empresas TIC galegas percibe a situación do sector como estable e un 31,1% como expansiva
 • O 51% sinala que é difícil ou moi difícil contratar persoal con formación tecnolóxica específica
Tipo de contido: Novas

Poden consultarse os datos deste informe na seguinte ligazón:

Tipo de contido: Novas
 • Neses tramos de idade as mulleres navegan máis pola Rede, fan máis compras online e empregan a administración electrónica en maior medida que os homes
 • A fenda dixital de xénero faise patente a partir dos 55 anos e chega a superar os 9 puntos porcentuais entre os maiores de 65 anos
 • Galicia reduce a fenda de xénero no uso de internet (3 puntos) e sitúase por debaixo da media española (3,9 puntos) e europea (4 puntos)
Tipo de contido: Novas
 • A contratación deste servizo aumenta aínda máis nos fogares onde residen estudantes maiores de 16 anos, acadando o 98,1%
 • A diferencia de contratación de internet entre os fogares nos que conviven nenos e mozos e aqueles nos que non residen rapaces é de 20 puntos
 • As barreiras principais para non ter internet nos fogares con nenos son os custos da conexión ou equipos
 • Nos fogares sen nenos a principal causa para non contratar internet é a percepción da falta de utilidade
Tipo de contido: Novas
 • Increméntase a velocidade de conexión nas microempresas, o 58,4% dispón de máis de 10 Mbps, 9,1 puntos máis que no ano anterior
 • Máis do 25,6% das empresas de 10 ou máis empregados acceden a Internet con redes de 100Mbps ou máis
 • O tecido empresarial galego supera ao conxunto do Estado no uso da Administración electrónica, da sinatura dixital e na incorporación de técnicas de Big Data
Tipo de contido: Novas
 • O primeiro estudo da Xunta sobre a seguridade e confianza dixital nos fogares galegos analiza o coñecemento da sociedade neste ámbito
 • Máis do 38% dos galegos desconfían da seguridade en Internet, o menor grao de confianza rexistrado no conxunto do Estado
 • Preto da metade dos usuarios recoñece ter sufrido incidentes de seguridade na Rede e a maioría están concienciados coas principais medidas de seguridade
 • O 69,1% dos internautas en Galicia emprega algún tipo de ferramenta ou software de seguridade
Tipo de contido: Novas
 • A Amtega publica hoxe o estudo sobre o Hipersector TIC galego en 2017, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga)
 • O número de empresas do Hipersector TIC en Galicia crece un 2,7% e acada as 3.410 entidades
 • As exportacións de bens do Hipersector TIC en Galicia achegáronse no ano 2016 aos 76,8 millóns de euros, cun incremento do 5,5% respecto ao ano anterior
Tipo de contido: Novas
 • A Amtega publica hoxe os estudos sobre o software libre nas empresas e nas empresas informáticas de Galicia
 • Nove de cada dez empresas de 10 ou máis traballadores empregan algún tipo de solución con licenzas libres
 • No tramo das microempresas o uso do software libre incrementouse máis dun 9% no último ano e supera o 54%
 • As aplicacións libres con maior implantación no tecido empresarial galego son os navegadores de Internet e as aplicacións ofimáticas
Tipo de contido: Novas
 • O 57% dos traballadores por conta propia dispón de conexión á rede, a cifra máis alta dos últimos 4 anos
 • Increméntase a porcentaxe de autónomos que usa redes sociais ata o 33% mentres que diminúen os que empregan páxina web
 • Dous de cada tres autónomos con conexión a Internet empregou a rede para relacionarse coas Administracións Públicas, 6,3 puntos máis que o ano anterior

 

Tipo de contido: Novas