Buscador

 • O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.453 millóns de euros no ano 2015, un 2,4% máis que no ano 2014
 • O sector tecnolóxico galego emprega a 15.683 traballadores, o que supón un crecemento de case un 9% nun ano
 • O 48,7% das empresas TIC sinala que é difícil ou moi difícil contratar persoal con formación específica en TIC
 • Duplicouse a porcentaxe de empresas TIC conectadas a Internet a través de fibra óptica aínda que a banda larga móbil xa ocupa un lugar privilexiado como tecnoloxía principal de acceso, acadando un 42,7%
Tipo de contido: Novas
 • Supera en máis de 22,5 puntos aos fogares nos que non conviven nenos e mozos
 • O uso de Internet entre os mozos galegos de 16 a 34 anos é practicamente universal (96%)
 • No último ano os internautas deste tramo de idade incrementaronn o uso do comercio electrónico en dez puntos ata acadar o 45%
Tipo de contido: Novas
 • O uso de internet entre os maiores de 65 a 74 tamén pasa do 12% ao 21%
 • O tamaño do hábitat é determinante no uso das TIC en ambos tramos de idade
 • Nos núcleos máis de 50.000 as persoas de 55 a 64 anos que usan internet supoñen máis do dobre que as que viven en núcleos de menos de 5.000
 • Os maiores de 65 a 74 que viven en concellos de máis de 50.000 habitantes quintuplican no uso da Rede aos dos núcleos con menos de 5.000 habitantes
Tipo de contido: Novas
 • Galicia conta con 3.320 empresas deste ámbito, que empregan a 21.255 traballadores, a maior cifra dos 5 últimos anos
 • O hipersector TIC achega o 2,2% do PIB de Galicia e está integrado nun 73,4% por empresas do sector tecnolóxico e nun 26,6% por empresas do sector de contidos e servizos audiovisuais
 • As exportacións de bens do hipersector TIC en Galicia creceron un 26% nun ano, rexistrando 73 millóns de euros en 2015 fronte aos 57 millóns de euros de 2014
Tipo de contido: Novas
 • O gasto neste área pasou de 26 millóns de euros a preto de 38 millóns de euros no último ano
 • As empresas galegas de menos de dez empregados con páxina web superan a media estatal e aumentan o uso da sinatura dixital nun 7%
 • Un 28,6% das microempresas e un 42,6% das empresas de máis de dez empregados están presentes en redes sociais
 • Máis do 82% das empresas galegas de máis de dez asalariados e un 65% das microempresas conéctanse á Rede a través da banda larga móbil
Tipo de contido: Novas
 • Neste rango empresarial Galicia supera a media estatal e sitúase por diante de comunidades como Madrid, Cataluña e País Vasco
 • A metade das microempresas galegas empregan software de código aberto
 • As aplicacións libres con maior implantación nas empresas galegas son os navegadores de Internet e as aplicacións ofimáticas libres

 

Tipo de contido: Novas
 • É un dos obxectivos do Plan de Traballo 2017 que se presentou hoxe no Pleno do Observatorio
 • Tamén se deu a coñecer un breve balance da situación da Sociedade da Información en Galicia, en base aos últimos datos do Osimga
 • No período 2012-2015 a contratación de Internet mediante banda larga en Galicia creceu un 34,5% fronte ao 16,6% en España e ao 11,1% da UE
 • O tecido empresarial galego incrementou o investimento en TIC un 22,5% no último ano
Tipo de contido: Novas
 • O 44% das empresas galegas deste segmento ten contratado o acceso a Internet con velocidades de máis de 30 Mbps, un 19% máis que o ano anterior
 • Máis do 62% das microempresas galegas contan con conexión a Internet contratada, cun crecemento de case un 9% no último ano
 • As empresas galegas de 10 ou máis empregados superan lixeiramente a media estatal na realización de análises Big Data
Tipo de contido: Novas