Buscador

A análise abarca todo o proceso de compra levado a cabo polos consumidores españois, dende o dispositivo utilizado para conectarse, a búsqueda de información previa á compra, o tipo de web donde se realizan, o medio de pago utilizado, o gasto realizado, e así ata multitude de variables, que permiten obter unhas conclusións no que respecta aos hábitos de compra online dos españois. 
 

Principales variables que influen no proceso de compra online

Tipo de contido: Novas
 • Os programas libres con maior implantación son os navegadores de internet e as aplicacións ofimáticas
 • O crecemento do Software Libre nas empresas informáticas galegas continúa a súa escalada, incrementándose en 2 puntos no último ano e situándose no 86,7%
 • No último ano aumentou en máis de 7 puntos a porcentaxe de empresas informáticas, provedoras de solucións TIC, que venden Servidores web e Servidores de correo
 • Máis da metade das empresas informáticas galegas considera que a tendencia de software libre no mercado será expansiva

 

Tipo de contido: Novas
 • Ademais, presentará dous traballos vinculados a medidas da Axenda Dixital de Galicia 2020: o Mapa da Innovación Social Dixital en Galicia e o Estudo sobre a Demanda de novos perfís Dixitais
 • Por primeira vez elaborará informes específicos sobre o emprego das TIC entre as persoas maiores, entre as persoas con discapacidade e sobre a situación da sociedade da información no ámbito rural
 • Mar Pereira deu conta no pleno do organismo das actuacións do primeiro ano da Axenda 2020, que mobilizaron 158 millóns de euros

 

Tipo de contido: Novas
 • Un 33,2% das empresas galegas con menos de 10 empregados con conexión a Internet dispón de páxina web, o que as sitúa por riba da media estatal (31,5%)
 • As microempresas galegas suben un 8 % na conexión de banda larga móbil
 • Respecto ás empresas con 10 ou máis empregados, un 58,5% conta cunha velocidade de conexión a Internet de entre 2 Mbps e 30 Mbps, superando a media estatal en 4,49 puntos porcentuais
 • O 37% das empresas galegas deste segmento ten contratado o acceso a Internet con velocidades de máis de 30 Mbps
Tipo de contido: Novas
 • O 54% destes profesionais serán demandados por empresas do sector TIC e o 46% restante por empresas dos restantes sectores produtivos
 • Tecnoloxías móbiles, Big Data e Business Intelligence, Cloud ou eCommerce entre as especialidades máis solicitadas
 • Máis do 70% das empresas do sector tecnolóxico galego consideran difícil ou moi difícil contratar perfís tecnolóxicos adaptados ás súas necesidades

 

Tipo de contido: Novas
 • Nos últimos catro anos a fenda en contratación de banda larga reduciuse 7,2 puntos coa media estatal e en 10,3 puntos coa media europea
 • O incremento máis importante rexistrouse nos concellos de menos de 10.000 habitantes, que concentran o 82% da poboación de Galicia
 • Entre 2012 e 2015 os municipios con menos de 5.000 aumentaron a porcentaxe de fogares con servizo de internet en máis dun 60% e no segmento de 5.000 a 10.000 habitantes en máis do 56%
Tipo de contido: Novas
 • O 82,6% dos concellos dispón de software libre nalgún equipo informático, experimentando un incremento de máis de 3 puntos porcentuais respecto á edición anterior.
 • No caso dos Navegadores de Internet, a porcentaxe de concellos que opta só por software libre é máis do dobre que a que opta só por software privativo.
 • Case a metade dos concellos galegos, que contan cun xestor de contidos de portais e páxinas web, optan pola modalidade de software libre, superando en 7,4 puntos ao software privativo.
Tipo de contido: Novas
 • Segundo os datos publicados hoxe polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2016
 • O 74,6% dos galegos utilizaron Internet nos tres últimos meses, cun incremento do 3,6% con respecto ao ano anterior, superior ao crecemento do conxunto do Estado (2%)
 • Máis da metade dos mozos galegos de 16 a 24 anos xa compran a través da rede, superando a media estatal en 7,3 puntos
 • Increméntase nun 13% o uso de internet nos galegos de 55 a 64 anos de idade
Tipo de contido: Novas
 • O volume de negocio das empresas TIC galegas superou os 2.453 millóns de euros no ano 2015, un 2,4% máis que no ano 2014
 • O sector tecnolóxico galego emprega a 15.683 traballadores, o que supón un crecemento de case un 9% nun ano
 • O 48,7% das empresas TIC sinala que é difícil ou moi difícil contratar persoal con formación específica en TIC
 • Duplicouse a porcentaxe de empresas TIC conectadas a Internet a través de fibra óptica aínda que a banda larga móbil xa ocupa un lugar privilexiado como tecnoloxía principal de acceso, acadando un 42,7%
Tipo de contido: Novas
 • Supera en máis de 22,5 puntos aos fogares nos que non conviven nenos e mozos
 • O uso de Internet entre os mozos galegos de 16 a 34 anos é practicamente universal (96%)
 • No último ano os internautas deste tramo de idade incrementaronn o uso do comercio electrónico en dez puntos ata acadar o 45%
Tipo de contido: Novas