Buscador

Documento elaborado polo OSIMGA

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017

Documento elaborado polo OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Documento elaborado polo OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

En 2015, completouse o proxecto STAMAR, un proxecto europeo cofinanciado polo FEDER no marco do Programa Operativo de Cooperación Transnacional Espazo Atlántico. Este proxecto estivo liderado pola Amtega xunto con outras entidades e institucións de Irlanda, Escocia, Francia e Portugal.

Neste marco, elaborouse un estudo para analizar a competitividade e a capacidade de innovación das pequenas e medianas empresas dedicadas ao sector marítimo ou naval do Espazo Atlántico.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Documento elaborado polo OSIMGA.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Informe elaborado polo OSIMGA, a partir dos datos proporcionados polo IGE, procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2017