Buscador

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nas empresas informáticas de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 225 enquisas telefónicas asistidas por ordenador.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nas entidades de Galicia. Informe comparativo dos catro ámbitos de análise (PEMEs, empresas informáticas, centros de ensino e concellos).

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

Informe elaborado a partir dunha enquisa entre as pemes

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013