Buscador

Selección actualizada dos informes de referencia externos sobre o desenvolvemento da Sociedade da Información e a Administración Electrónica.

Tipo de contido: Páxina sección

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Estudio sobre equipamiento TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

Estudio sobre equipamiento TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Estudio sobre o equipamento TIC e uso dos servicios da Sociedad da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración de este estudo contou coa realización de 8.053 entrevistas en fogares donde reside polo menos unha persona de 16 a 74 anos e 17.681 enquisas entre personas de edad comprendida 16 a 74 anos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.692 enquisas presenciais.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.200 enquisas presenciais.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.600 enquisas presenciais.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006