Buscador

A Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) publica a nota mensual correspondente ao mes de xaneiro de 2013. Entre as principais novidades destaca o incremento interanual da portabilidade móbil nun 17,4%, acadando os 633.616 intercambios de compañía móbil e 185.491 de telefonía fixa.

Tipo de contido: Novas

O informe sobre a “Situación do emprego no sector TIC e no sector da economía do coñecemento en Galicia”, elaborado polo OSIMGA, achega os datos do IGE procedentes dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social do ano 2012.

Tipo de contido: Novas

A Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) presentou a 15ª edición da enquisa "Navegantes en la Red", realizada a máis de 30.000 usuarios de Internet no conxunto do Estado.

Tipo de contido: Novas

O Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) publica o informe sobre o nivel de implantación do “Software Libre nas pequenas e medianas empresas de Galicia” correspondente ao ano 2012.

Tipo de contido: Novas

O Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) publica o informe sobre o nivel de implantación do “Software Libre nas empresas informáticas de Galicia” correspondente ao ano 2012.

Tipo de contido: Novas

A Fundación Telefónica considera que as TIC e, concretamente, as tecnoloxías móbiles, poden xerar usos sociais positivos para mellorar a calidade de vida dos colectivos máis desfavorecidos e apoiar a súa integración social. 

O libro "TIC, desenvolvemento e negocios inclusivos" afonda na necesidade de reducir as desigualdades territoriais e a fenda dixital, con especial atención aos países sudamericanos no ámbito das ICT4D (Information and Communication Technologies for Development).

Tipo de contido: Novas

 
A Asociación Multisectorial de Empresas AMETIC e o Foro TIC para la Sostenibilidad publican o informe "Smart Cities 2012", que recolle unha análise sobre o proceso de transformación urbana na Sociedade da Información e presenta a figura das "cidades intelixentes" como unha oportunidade de negocio para as empresas do sector TIC.
Entre as recomendacións achegadas no informe destacan as orientadas aos poderes públicos e á industrial TIC. Para o sector TIC estas entidades aconsellan o seguinte:

Tipo de contido: Novas

 
O Observatorio Nacional do Software de Fontes Abertas CENATIC presenta un informe sobre o "Impacto da reutilización do software de fontes abertas na Economía" co obxectivo de estimar o aforro e os beneficios económicos desta tecnoloxía no contexto internacional.

Tipo de contido: Novas

A Xunta de Galicia mobilizou un investimento de 893 millóns de euros durante o período 2009-2012 no desenvolvemento das liñas de acción establecidas na Axenda Dixital 2014.gal. Este orzamento, que inclúe capital público e privado, permitiu avanzar na extensión de infraestruturas de telecomunicación na Comunidade e nos plans de modernización da Administración e da Xustiza, así como na integración das TIC na educación, no ámbito sanitario e do benestar e no impulso do sector da economía do coñecemento.

Tipo de contido: Novas

O Pleno realizou no día de onte unha avaliación do estado da Sociedade da Información en Galicia, a través dos datos estatísticos e proxectos máis relevantes desenvolvidos no marco da Axenda Dixital de Galicia 2014.gal achegados polo OSIMGA. Por primeira vez, incorporáronse ao plenario a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e as organizacións sindicais con representación na Xunta de Galicia. 

Tipo de contido: Novas