Buscador

O Consello de Ministros aprobou unha Axenda Dixital acorde cos obxectivos europeos para o desenvolvemento da economía e a sociedade dixital no conxunto do Estado, coa finalidade de fomentar o crecemento económico e a xeración de emprego.

A Axenda contén 106 liñas de actuación estruturadas en 6 grandes obxectivos:

Tipo de contido: Novas

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), vén de poñer en marcha o traballo de campo para realizar unha nova edición da “Enquisa ás Empresas TIC de Galicia”, correspondente ao ano 2013.

Tipo de contido: Novas

A segunda edición do "Estudo sobre o uso das redes sociais nas PEMEs españolas", elaborado pola Fundación Banesto, confirma a progresiva incorporación das pequenas e medianas empresas ás novas canles de comunicación empresarial.

Máis da metade das PEMEs españolas (o 55,3%) utiliza as redes sociais como escaparate para facilitar información e ofrecer produtos propios aos seus clientes potenciais, un 11% máis que no ano 2011. Entre elas, destaca que o 65% dos perfiles de empresas en redes sociais actualízase, como mínimo, cunha frecuencia semanal.

Tipo de contido: Novas

Os estudos publicados por AMETIC, FTI e ONTSI neste mes de febreiro de 2013 concordan coa necesidade de potenciar o sector dos contidos e os servizos dixitais como novo modelo de negocio para o fomento da xeración de emprego.

Tipo de contido: Novas

iRedes achega unha versión actualizada do Mapa das Redes Sociais, coincidindo co III Congreso Iberoamericano de Redes Sociais organizado esta semana na cidade de Burgos.

O mapa ofrece información de utilidade sobre o volume de usuarios e a potencialidade das redes sociais, clasificadas segundo as características do servizo ofrecido aos usuarios: redes xerais, temáticas, radio e música, vídeo e fotos, citas e chats.

Tipo de contido: Novas

Con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora do 8 de marzo o OSIMGA achega os datos referidos á fenda de xénero nas empresas TIC de Galicia do ano 2012 e as propostas de actuación realizadas no marco da Axenda Dixital 2014.gal
As mulleres nas empresas do sector TIC
En termos xerais, identifícase unha baixa representatividade do colectivo feminino nas áreas de dirección das empresas galegas, onde as mulleres desenvolven principalmente funcións administrativas.

Tipo de contido: Novas

A duodécima edición do Ranking Web de Universidades e Repositorios (Ranking Webometrics), elaborado polo Laboratorio de Cibermetría do CSIC, mide o impacto dos medios dixitais de 21.250 centros de ensino superior de todo o mundo.

Tipo de contido: Novas

A Asociación Española de Distribuidores e Editores de Software de Entretemento (aDeSe) publica o "Balance económico da industria dos videoxogos 2012", no que achega os datos correspondente ao consumo anual de videoxogos no conxunto do Estado.

Tipo de contido: Novas

O catálogo ModaTIC.gal inclúe unha análise dos resultados da enquisa sobre a Sociedade da Información nas empresas galegas dedicadas ás actividades industriais, correspondentes ao grupo dos CNAE 10 a 18 onde está situado o sector téxtil. Os datos facilitados permiten identificar as principais variables correspondentes ao equipamento electrónico nas empresas, as ferramentas informáticas, a dispoñibilidade de Internet, a existencia de páxina web propia e as operacións de comercio electrónico realizadas polas empresas en Galicia.

Tipo de contido: Novas

O compromiso adquirido no Día Internacional da Muller Traballadora do 8 de marzo para reducir a fenda dixital de xénero xustifican a publicación deste primeiro informe específico titulado "As mulleres na Sociedade da Información".

Tipo de contido: Novas