Buscador

Estudo sobre a realidade profesional da enxeñería de telecomunicación.

Colabora: Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2009

Análise da situación actual da muller no sector galego das tecnoloxías da información e da comunicación así como a súa problemática social e laboral.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2009

Análise da expansión e tendencias das redes sociais galegas e descrición das novas ferramentas sociais da Rede.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2009

Revisión do marco normativo e conceptual da protección de datos de carácter persoal e estudo do grao de cumprimento en Galicia e no conxunto do Estado.

Coordinadores: Manuel Martínez Carballo, Eduardo Guillén Solórzano e Susana Barbeito Roibal

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2009

Estudo sobre o uso e a implantación do software libre nos centros educativos de Galicia. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 253 enquisas telefónicas asistidas por ordenador.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011