Buscador

 • No último ano os fogares que dispoñen de velocidades de máis de 100 Mbps incrementáronse en máis dun  81%
 • Mellora a converxencia territorial, cun crecemento de 10 puntos na contratación  nos núcleos de menos de 5.000 habitantes, o que os sitúa no 79% de fogares con internet
 • Aumenta preto dun 7% a porcentaxe de galegos que usa internet, que acada o 85,6%
Tipo de contido: Novas
 • A Comunidade conta con 24.338 empregados/as afiliados á Seguridade Social nas actividades TIC e Contidos, un 4,4% máis que no ano anterior
 • O número de empresas do Hipersector rexistra un crecemento dun 5,5%, superior á media estatal
 • As empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 111 millóns de euros, medrando especialmente o sector Contidos
 • O 19,7% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores realizaron algún tipo de actividade innovadora.
Tipo de contido: Novas
 • A contratación deste servizo entre as  empresas de menos de 10 empregados  en Galicia roza o 80% e sitúase no oitavo posto entre as Comunidades autónomas
 • Preto dun 30% deste segmento empresarial dispón de páxina web, situándose no quinto lugar entre as Comunidades Autónomas
 • As pemes e grandes empresas rexistran un incremento do 60% na contratación de conexións de máis de 100Mbps e ocupan o segundo lugar na interacción coas administracións a través de internet
Tipo de contido: Novas
 • Só no último ano máis de 34.400 fogares da Comunidade optaron por contratar este servizo
 • O crecemento máis importante rexístrase nos concellos máis pequenos, de menos de 10.000 habitantes nos que a contratación crece preto dun 9% 
 • Tamén continúa incrementándose o uso de internet no tramo de idade dos 65 aos 74 anos, onde o uso da Rede sube un 17,5% respecto ao ano anterior 
 • A totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregaron Internet nos últimos tres meses e superan a media estatal 
Tipo de contido: Novas
 • A directora da Amtega fixo balance dos cinco anos da Axenda Dixital 2020 no pleno do Observatorio da Sociedade da información
 • Estase a ultimar o proceso de elaboración da Estratexia Galicia Dixital 2030, no que participaron axentes, institucións e entidades públicas e privadas así como un panel de expertos académicos das tres universidades galegas
Tipo de contido: Novas
 • En tres anos as diferencias no uso de internet entre galegos e galegas reducíronse un 80% e sitúanse na media da Unión Europea
 • Entre as mulleres cun nivel formativo secundario ou superior, o emprego de internet é igual ou superior ao dos homes
 • Atendendo á idade ata os 64 anos, as mulleres superan ou igualan aos homes o acceso á rede 
 • Tres de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos máis que os homes neste tramo de idade
Tipo de contido: Novas
 • Un 91,4% dos concellos con sede electrónica conta co servizo de notificacións electrónicas fronte ao 47,1% que se rexistraba no ano 2017
 • O 87% dos concellos galegos contan cun portal de transparencia, amosando un crecemento de 24,8 puntos porcentuais respecto ao ano 2017
 • Nos concellos máis grandes esta vía de comunicación está presente no 100% das corporacións
Tipo de contido: Novas
 • Así se recolle no Estudo Empresas TIC sobre a Sociedade de Información que reflicte que o sector conta en Galicia con 18.984 empregados
 • No 2020 a implantación do telebraballo incrementouse en máis dun 90% no sector 
 • Máis dun terzo das empresas TIC galegas levaron a cabo actividades de I+D+i durante os 3 últimos años das que máis do 68,3% obtivo resultados comercializables
Tipo de contido: Novas
 • O gasto en TIC das empresas galegas superou os 457 millóns de euros, un 11,7% máis que no exercicio anterior.
 • Máis da metade das microempresas galegas (54,3%) ten contratada unha velocidade de conexión a Internet de máis 100 Mbps, cun incremento do 93,2% no último ano.  No caso das empresas de 10 e máis empregados/as, o crecemento na contratación desta velocidade foi do 41,2%
 • Aumentou un 78,7% o número de microempresas que venderon a través de Internet.
Tipo de contido: Novas
 • O aumento do teletraballo e do investimento en dixitalización traduciuse nun incremento do emprego no conxunto do sector TIC dun 1,9 por cento 
 • O Observatorio da Sociedade da Información e da Modernización de Galicia destaca que o teletraballo no sector creceu un 91,5 por cento
 • No primeiro ano da pandemia aumentou a demanda de produtos de software, os servizos web e os equipamentos móbiles e de comunicación
Tipo de contido: Novas