Buscador

 • A Amtega publica hoxe o informe “A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia 2018”, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información
 • O tecido empresarial galego gastou en tecnoloxía 364 millóns de euros en 2017, 162 millóns de euros máis que o ano anterior
 • Este crecemento rexistrouse tanto na compra de produtos TIC, software como na contratación de servizos e consultaría tecnolóxicos
Tipo de contido: Novas
 • No segmento empresarial de 10 ou máis traballadores o uso do software libre elévase ao  87% das empresas, o que sitúa a Galicia na quinta posición do ranking estatal por diante de Madrid, Cataluña e País Vasco
 • O sector servizos é o que máis emprega aplicacións libres, independentemente do tamaño das empresas
 • Nove de cada dez empresas informáticas galegas emprega Software Libre
Tipo de contido: Novas
 • A directora da Amtega fixo hoxe balance dos catro anos da Axenda Dixital 2020 no pleno do Observatorio da Sociedade da información
 • Abordouse o lanzamento do proceso de elaboración da Estratexia Dixital de Galicia 2030, na que participarán a cidadanía, as empresas e as administracións
 • Tamén se avanzaron as liñas do Plan de Traballo do Osimga para 2019, que elaborará un novo informe  sobre a traxectoria profesional dos egresados STEM nas tres universidades galegas
Tipo de contido: Novas
 • Entre 2015 e 2018 Galicia rexistrou un incremento dun 20% na porcentaxe de vivendas que contratan o acceso á rede, o dobre que o conxunto do Estado
 • O crecemento máis importante rexístrase nos núcleos de menos de 5.000 habitantes que creceron máis de 15 puntos en tres anos
 • Aumenta, tamén, a porcentaxe de galegos que usa internet, que se sitúa no 80%, 10 puntos máis que no 2015
Tipo de contido: Novas
 • É o maior crecemento rexistrado desde 2016 e reduce a diferencia coa media estatal a 2,6 puntos
 • O maior incremento prodúcese nos núcleos de menos de 10.000 habitantes, nos que, por primeira vez, supérase a porcentaxe do 80% de fogares conectados
 • En canto ao uso da rede, medra 15 puntos na franxa de idade entre os 55 e os 64
 • Nas vilas de entre 20.000 e 100.000 habitantes a media galega supera á estatal na contratación a Internet e de banda larga
Tipo de contido: Novas
 • O 93,5% das empresas de 10 ou máis traballadores e o 74,1% das microempresas xestiona online coas administracións
 • Galicia ocupa a primeira posición do Estado no indicador de empresas de 10 ou máis traballadores con conexións contratadas de máis de 100 Mbps
 • As empresas galegas de máis de dez traballadores lideran o ranking nacional no uso de Cloud Computing e Big Data
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de fogares con servizo de banda larga supera o 76% nos concellos de menos de 10.000 habitantes
Tipo de contido: Novas
 • Preto do 23% das empresas de 10 ou máis traballadores da Comunidade venderon na rede fronte ao 20,4% do mesmo tramo empresarial do conxunto do Estado
 • Máis do 44% destas empresas galegas venden en países da Unión Europea
 • As empresas galegas superan a media estatal no uso de redes sociais
 • O gasto en TIC do tecido empresarial galego foi de 408 millóns de euros, 44 millóns máis que respecto ao exercicio anterior
Tipo de contido: Novas
 • Case tres de cada catro galegos de 16 a 34 anos mercan bens ou servizos na Rede
 • Máis do 97% dos menores de 34 anos empregan as redes sociais, superando en case 27 puntos ás persoas de 35 anos a 74 anos
 • A práctica totalidade dos fogares galegos onde residen nenos en idade escolar ten contratado Internet, máis de 17 puntos que os fogares sen nenos de 3 a 16 anos
 • Os mozos e mozas son máis confiados na Rede, pero tamén adoptan máis precaucións
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de mulleres no conxunto do Hipersector TIC galego mantense en cifras similares ás do ano pasado cun 33,4% de traballadoras
 • O número de mulleres incrementouse no último ano un 2,9%, fronte ao 5,2% de incremento no caso dos varóns
 • No sector tecnolóxico a fenda de xénero é máis acusada cunha porcentaxe de traballadoras do 31,1%
 • As mulleres galegas contan cunha maior representatividade no sector dos contidos, onde representan o 41,5% dos traballadores
Tipo de contido: Novas