Buscador

Sistema de indicadores

Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia publicado en decembro de 2018:

Tipo de contido: Simplenews newsletter
 • A diferenza no uso de Internet entre homes e mulleres sitúase en 0,7 puntos, moi por debaixo dos 1,8 puntos da media española e dos 3 da media europea
 • Só no último ano este indicador diminuíu 2,3 puntos na Comunidade, sendo a formación e a idade algúns dos factores determinantes no nivel de uso
 • As mulleres de menos de 64 anos superan ou igualan aos homes no acceso á rede
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018
 • En 2017 as empresas tecnolóxicas e de contidos galegas exportaron bens por valor de 105 millóns de euros fronte aos 50,7 millóns de euros rexistrados en 2013
 • O número de empresas do Hipersector TIC en Galicia rexistrou un crecemento sostido desde o ano 2013 de case un 10%
 • A  Comunidade conta, a día de hoxe, con máis de 23.300 empregados e 3.474 empresas TIC e de contidos rexistradas
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018
 • En 2018 o número de mulleres que se incorporaron ao Hipersector TIC incrementouse en 354 empregos fronte aos 981 novos postos ocupados por homes
 • A maior presenza de traballadoras está no sector dos contidos que aglutina a preto do 42% das mulleres, mentres que no sector TIC a porcentaxe de emprego feminino está por debaixo do 32%
 • Máis do 26% dos traballadores do sector TIC son homes que contan cunha titulación tecnolóxica fronte ao 7% de mulleres coa mesma formación académica
Tipo de contido: Novas
 • A Amtega publica hoxe o informe “A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia 2018”, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información
 • O tecido empresarial galego gastou en tecnoloxía 364 millóns de euros en 2017, 162 millóns de euros máis que o ano anterior
 • Este crecemento rexistrouse tanto na compra de produtos TIC, software como na contratación de servizos e consultaría tecnolóxicos
Tipo de contido: Novas
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2018