Buscador

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2016

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2015

Estudio sobre equipamiento TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2014

Estudio sobre equipamiento TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2013

Estudio sobre o equipamento TIC e uso dos servicios da Sociedad da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración de este estudo contou coa realización de 8.053 entrevistas en fogares donde reside polo menos unha persona de 16 a 74 anos e 17.681 enquisas entre personas de edad comprendida 16 a 74 anos.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2012

Estudo sobre equipamento TIC e uso dos servizos da Sociedade da Información nos fogares galegos. O traballo de campo para a elaboración deste estudo contou coa realización de 1.692 enquisas presenciais.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2011

Estudio sobre equipación TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos. El trabajo de campo para la elaboración de este estudio contó con la realización de 1.200 encuestas presenciales. 

 

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2008

Estudio sobre equipación TIC y uso de los servicios de la Sociedad de la Información en los hogares gallegos. El trabajo de campo para la elaboración de este estudio contó con la realización de 1.600 encuestas presenciales.

Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2007
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2006
Tipo de contido: Informes
Data do documento: 2005