Buscador

Un 30% das empresas que presentaron un produto ou servizo tecnolóxico no Centro Demostrador TIC (CDTIC) de Galicia en 2012 lograron pechar unha venda entre os profesionais asistentes á sesión demostradora. O indicador ascende ao 41% no caso das empresas TIC que recibiron solicitudes para a elaboración de orzamentos.

Tipo de contido: Novas

O proxecto titulado “Spatial Indicators for a Europe 2020 Strategy Territorial Analysis” (SIESTA) realiza un seguimento dalgúns indicadores establecidos na Axenda Dixital para Europa no marco da Estratexia Europea 2020 a través do Programa ESPON. O Anexo E, centrado na Sociedade Dixital, ilustra a dimensión territorial a escala autonómica (NUTS 2) de varios indicadores, como é o caso do volume de emprego no sector TIC, a xeración de patentes, a contratación de banda larga, o comercio electrónico e o nivel de uso do ordenador nos 27 países da Unión Europea.

Tipo de contido: Novas

Os datos facilitados polo OSIMGA no informe “A Sociedade da Información e os autónomos de Galicia” indican que un 23,2% dos autónomos con conexión a Internet dispón de páxina web e o 16,1% ten unha presenza activa nas redes sociais, superando a media do conxunto de microempresas galegas neste indicador (12,9%).

Tipo de contido: Novas

Un ano despois da súa posta en marcha o MapaTIC.gal ofrece máis de 400 produtos e servizos tecnolóxicos (máis do 22% con licenzas libres) e conta con 178 provedores, dos cales o 23% son provedores de software libre. O Mapa, outros dos servizos que ofrece o Centro Demostrador TIC, é unha plataforma web que ten como obxectivo servir de punto de encontro virtual entre as empresas TIC e as empresas doutros sectores que demandan solucións tecnolóxicas.

Tipo de contido: Novas

O estudo publicado polo Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC) defende a potencialidade do mercado TIC accesible, coa finalidade de asesorar ás empresas que desexen investir na prestación de servizos e produtos TIC  na procura do crecemento económico e dunha maior autonomía das persoas con discapacidade, das persoas maiores e dos seus familiares ou coidadores.

Tipo de contido: Novas

O “Estudio de la demanda y uso de Gobierno Abierto en España”, afirma que o 81,4% dos enquisados reclama a creación de canles axeitadas para facilitar a participación cidadá na xestión dos recursos públicos. Máis do 70% consideran que a transparencia e a participación mellora a eficiencia das administracións públicas e facilita a confianza nos gobernos.

Tipo de contido: Novas

O Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI) achega un estudo estratéxico sobre as vantaxes da implementación do Goberno Aberto nas administracións públicas.

Tipo de contido: Novas

O Consello de Ministros aprobou unha Axenda Dixital acorde cos obxectivos europeos para o desenvolvemento da economía e a sociedade dixital no conxunto do Estado, coa finalidade de fomentar o crecemento económico e a xeración de emprego.

A Axenda contén 106 liñas de actuación estruturadas en 6 grandes obxectivos:

Tipo de contido: Novas

O Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), vén de poñer en marcha o traballo de campo para realizar unha nova edición da “Enquisa ás Empresas TIC de Galicia”, correspondente ao ano 2013.

Tipo de contido: Novas

A segunda edición do "Estudo sobre o uso das redes sociais nas PEMEs españolas", elaborado pola Fundación Banesto, confirma a progresiva incorporación das pequenas e medianas empresas ás novas canles de comunicación empresarial.

Máis da metade das PEMEs españolas (o 55,3%) utiliza as redes sociais como escaparate para facilitar información e ofrecer produtos propios aos seus clientes potenciais, un 11% máis que no ano 2011. Entre elas, destaca que o 65% dos perfiles de empresas en redes sociais actualízase, como mínimo, cunha frecuencia semanal.

Tipo de contido: Novas