Buscador

  • A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia preside o pleno anual do Observatorio da Sociedade da Información
  • Cómpre destacar que deste orzamento total preto de 113 millóns de euros corresponden a capital privado
  • Avanzouse na consolidación dunha administración dixital, que xa ofrece a tramitación de máis do 95% do seus procedementos online e púxose en marcha a Estratexia Cloud do Sector Público autonómico
Tipo de contido: Novas
  • O gasto en innovación en Galicia do sector tecnolóxico entre 2018 e 2020 ascendeu a máis de 118 millóns de euros, dos cales o 71,7% está destinado a I+D interna
  • O 70% das empresas tecnolóxicas que realizaron actividades de I+D+i obtiveron resultados comercializables, un 2,5% más que o ano anterior
  • Increméntase en máis de 6 puntos a porcentaxe de empresas TIC que introducen no mercado produtos mellorados e en 4 puntos as que obtiveron servizos novos ou mellorados
Tipo de contido: Novas