Buscador

 • O 100% dos galegos de 16 a 34 anos empregan internet, por riba da media estatal
 • Galicia reduce a distancia coa media estatal nos principais indicadores, segundo os datos do INE
 • A contratación de internet supera o 93,5% en todos os concellos de máis de 10.000 habitantes
 • O incremento máis destacado na contratación de Internet prodúcese nos concellos de menos de 10.000 habitantes, que superan a barreira do 90%
Tipo de contido: Novas
 • Galicia rexistrou en 2020 un 87,8% de usuarias de internet e un 87,5% de usuarios
 • O uso da de internet entre as mulleres galegas supera, tamén a media da Unión Europea
 • A proporción de mulleres que compran a través da rede tamén creceu en 6,2 puntos porcentuais no último ano, ata acadar o 57,1%

 

Tipo de contido: Novas
 • Un 43,06% das empresas galegas que empregan especialistas en tecnoloxía contratan a mulleres con esta formación
 • A inserción laboral das mulleres no mercado laboral STEM en Galicia é dun 83,9% e supera lixeiramente á porcentaxe que se rexistra entre os homes
 • A porcentaxe de tituladas nas especialidades tecnolóxicas segue a ser moi inferior á de titulados
Tipo de contido: Novas
 • A porcentaxe de persoas ocupadas no sector creceu un  7,2% no último ano, acadando os 20.740 empregados
 • Galicia conta con 2.961 empresas TIC, un 2,2% máis que en 2020, o que a sitúa quinta no ranking estatal por número de empresas tecnolóxicas
 • O valor engadido bruto (VEB) do sector TIC galego supera aos 1.700 millóns de euros e supón o 2,69% do PIB galego
 • A aplicación de tecnoloxías disruptivas incrementouse significativamente nas empresas galegas no último ano
Tipo de contido: Novas
 • Galicia avanza ata o sexto lugar entre as Comunidades Autónomas con máis proporción de persoas con habilidades básicas ou avanzadas entre a poboación que manexa internet
 • O 35,1% da poboación galega de 16 a 74 anos tiña competencias dixitais avanzadas no 2021
 • Unicamente o 1,4% da poboación Galega non tiña habilidades dixitais en 2021, un punto menos que a media española. Galicia ocupa o segundo lugar entre as Comunidades do Estado con menor porcentaxe de poboación sen habilidades dixitais.
Tipo de contido: Novas